iJarocin.pl reklamy

 

Telefony alarmowe, wsparcie i informacja w powiecie jarocińskim.

 

 

Telefon alarmowy

112 

Pogotowie ratunkowe

999

Policja

997

Państwowa Straż Pożarna

998

Straż Miejska

986

Pogotowie gazowe

992

Pogotowie energetyczne

991

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Jarocinie

Cielcza, ul. Gajówka 1, 63-200 Jarocin
internet: www.pwikjarocin.pl e-mail: pwik@pwikjarocin.pl

 

Telefony alarmowe:

(62) 749-38-83 (woda)

(62) 747-32-34 lub 505 030 737 (kanalizacja)

Telefon centrala:

(62) 747-34-87

awarie, wymiany, jakość wody w. 961
rozliczenia, fakturowanie w. 487
księgowość w. 964
odbiory techniczne, uzgodnienia w. 968
warunki techniczne, inwestycje w. 967
windykacja w. 960

Laboratorium PWiK Jarocin:

Telefon/faks: (62) 747-73-17

 

Komenda Powiatowa Policji

ul. Bohaterów Jarocina 15, 63-200 Jarocin, tel. (62) 749-82-00
internet: http://www.jarocin.policja.gov.pl/ e-mail: policja@jarocin.policja.gov.pl

 

Straż Miejska

ul. T. Kościuszki 15a, 63-200 Jarocin, tel. (62) 747-26-33
 

Telefon alarmowy:

986

 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

ul. Powstańców Wielkopolskich 2, 63-200 Jarocin, tel. (62) 332-43-00 fax (62) 332-43-18
internet: http://www.jarocin.psp.wlkp.pl/

 

Zakład Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Jarocinie

Witaszyczki 1A, 63 - 200 Jarocin, tel./fax (62) 747-24-56
internet: http://www.zgo-jarocin.pl/

Przyjmowanie odpadów:
Poniedziałek - Piątek: 7:00 - 21:00
Sobota: 8:00 - 14:00

Biura:
Poniedziałek - Piątek: 7:00 - 15:00

 

 

Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu

Inspektorat w Jarocinie, ul. Sienkiewicza 7, 63-200 Jarocin, tel./fax (62) 749-62-77
internet: http://www.wzmiuw.pl/

 

Sąd Rejonowy w Jarocinie

Al. Niepodległości 15, 63-200 Jarocin, tel. (62) 747-33-74
internet: http://www.jarocin.sr.gov.pl/ e-mail: administracja@jarocin.sr.gov.pl

 

Prokuratura Rejonowa w Jarocinie

Al. Niepodległości 19, 63-200 Jarocin, tel. (62) 505-24-55

 

Szpital Powiatowy w Jarocinie Sp. z o.o.

ul. Szpitalna 1, 63-200 Jarocin,
internet: http://www.szpitaljarocin.pl/

Punkt informacyjno-rejestracyjny:
(62) 332-21-83

Czynny:
Od poniedziałku do piątku od 8:00 do 18:00 oraz w soboty od 8:00 do 15:00

Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna:

(62) 332-21-73

+48 885-888-064 (lekarz dyżurny)

+48 885-888-054 (pielęgniarka dyżurna)

Rejestracja do poradni specjalistycznych:

(62) 332-21-61

+48 609-001-187

SOR:
(62) 332-21-78

 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Jarocinie

ul. Poznańska 1a, 63-200 Jarocin, tel. (62) 747-30-11, fax (62) 747-30-11, 
internet: http://www.piw.jarocin.pl/ e-mail: jarocin.piw@wetgiw.gov.pl 

Godziny urzędowania:
Od poniedziałku do piątku 7:00-15:00
Dyżur: czwartek 15:00-18:00

 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Jarocinie.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarocinie

ul. Wąska 2, 63-200 Jarocin,

internet: http://pssejarocin.pis.gov.pl/ e-mail: psse.jarocin@pis.gov.pl 

tel. (62) 747-60-03, tel. 509- 474-719, sekretariat tel./fax (62) 747- 23-17, (62) 747-62-43

Telefon alarmowy (całodobowy):

509-615-090