iJarocin.pl reklamy
Ważne sprawy

ZUS przypomina o zmianach w dorabianiu do renty socjalnej

Od stycznia 2022 r. osoby pobierające renty socjalne mogą dorabiać do swojego świadczenia na takich samych zasadach, jak pozostali renciści. Świadczenie zostanie zawieszone dopiero po przekroczeniu 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, a nie jak było wcześniej, gdy przychód przekroczył 70 proc. tego wynagrodzenia.

- Jeszcze do końca ubiegłego roku w przypadku przekroczenia choćby o złotówkę 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, renta socjalna była zawieszana za miesiąc, w którym doszło do przekroczenia limitu. Teraz renta socjalna zostanie zawieszona tak jak w przypadku innych świadczeń dopiero po przekroczeniu 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia - informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Natomiast jeśli przychód przekroczy 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, ale nie będzie wyższy aniżeli 130 proc. tego wynagrodzenia, to renta socjalna zostanie zmniejszona o kwotę przekroczenia, jednak nie więcej niż o 691,94 zł, bo taka jest aktualna kwota maksymalnego zmniejszenia.

- Do renty socjalnej stosuje się więc obecnie te same zasady co do renty z tytułu niezdolności do pracy czy renty rodzinnej. Od grudnia do lutego granicą bezpiecznego dorabiania jest kwota 4 536,50 zł brutto. Dodatkowy miesięczny przychód do tej kwoty nie spowoduje zmniejszenia wypłacanej przez ZUS renty. Natomiast, żeby Zakład nie wstrzymał wypłaty świadczenia, dodatkowy miesięczny przychód między grudniem a lutym nie powinien być wyższy niż 8 424,90 zł brutto - dodaje rzeczniczka.

Kwoty graniczne przychodu zmieniają się co trzy miesiące. Powinny je monitorować osoby, które pobierają renty oraz wcześniejsze emerytury. Po ich przekroczeniu ZUS może zmniejszyć lub zawiesić przyznane świadczenie.

 

Kto może dorabiać bez ograniczeń?

Na limity osiąganych zarobków przy równoczesnym pobieraniu świadczeń nie muszą zważać osoby, które przeszły na emeryturę po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego, czyli kobiety po 60. roku życia, a mężczyźni po ukończeniu 65. lat. Wyjątek od tej zasady stanowią ci emeryci, którym ZUS podwyższył wyliczoną emeryturę do kwoty świadczenia minimalnego (od marca 1338,44 zł brutto).

Zarobkować bez ograniczeń mogą również niektórzy renciści. Chodzi o osoby, które pobierają renty dla inwalidów wojennych, inwalidów wojskowych, których niezdolność do pracy związana jest ze służbą wojskową. Ten przywilej dotyczy również rent rodzinnych przysługujących po uprawnionych do tych świadczeń.

Limitami przychodów nie muszą przejmować się także osoby pobierające rentę rodzinną, która jest kwotowo korzystniejsza od ustalonej emerytury z tytułu ukończenia powszechnego wieku emerytalnego.

Tworzenie stron i sklepów internetowych - internetka.pl

Czytaj również

Polub nas na Facebooku