iJarocin.pl reklamy
Ciekawostki

Zakończono kolejny etap prac przy zabytkowym, drewnianym kościele w Rusku

Zdjęcie: Facebook/Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków/Marta Rybus

Zakończono II etap robót budowalnych prowadzonych przy drewnianym kościele pw. św. Wojciecha w Rusku.

I etap zrealizowano w zeszłym roku, a prace przy obiekcie podjęto ze względu na bardzo zły stan zachowania budowli. W ramach I etapu w 2021 r. wykonano prace zabezpieczająco-wzmacniające w obrębie więźby dachowej nad nawą i kaplicą oraz wykonano nowe pokrycie dachowe nad nimi. II etap prac rozpoczęty w czerwcu tego roku objął kompleksowe roboty budowalne przy wieży kościoła. Tegoroczne działania przy obiekcie zostały dofinansowane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Ochrona Zabytków.
 
W 1613 r. ówczesny dziedzic Ruska – Wojciech Suchorzewski – podjął się budowy nowego drewnianego kościoła, który zlokalizowano w miejscu poprzedniej świątyni, będącej kościołem sukursalnym należącym najpewniej do parafii w Cerekwicy. Jednocześnie Suchorzewski zaczął zabiegać o utworzenie w Rusku parafii, co udało się w 1617 r., kiedy biskup Andrzej Opaliński wystawił przywilej erekcyjny parafii. Nowy kościół konsekrowano w 1626 r. W 1833 r., w miejscu świątyni wzniesionej przez Wojciecha Suchorzewskiego, stanął kolejny nowy kościół, który zachował się do czasów obecnych.
 
Kościół w Rusku to budowla o konstrukcji drewnianej, szkieletowej, z wypełnieniem wykonanym z cegły, a następnie tynkowanym. Taki typ konstrukcji ścian nazywamy murem pruskim. Podmurówka budynku kamienno-ceglana. Zakrystia murowana z cegły i otynkowana. Wieża o konstrukcji drewnianej, słupowej, oszalowana pionowo przybijanymi deskami z listwowaniem. Więźba dachowa drewniana. Wnętrze świątyni otynkowane. W XX w. przy kościele przeprowadzono wiele niefachowych robót, efektem których są przeróbki niezgodne ze sztuką konserwatorską, które wykonano przy użyciu materiałów innych niż oryginalne. W związku z tym, prowadzone obecnie prace mają na celu nie tylko doprowadzenie obiektu do bardzo dobrego stanu technicznego, ale obejmują również rewaloryzację zabytku, czyli powrót do oryginalnych rozwiązań technologicznych, materiałowych i estetycznych. Ma to odzwierciedlenie chociażby w wymianie wtórnej dachówki karpiówki na gont czy planowanym wykonaniu białej podłogi na legarach w miejsce obecnej – wtórnej i niejednolitej materiałowo (odnalezione w trakcie robót relikty legarów oraz filarków murowanych wskazują, że w całym kościele pierwotnie była drewniana podłoga).
 
Planowany kolejny etap prac przy kościele w Rusku obejmie roboty budowalne we wnętrzu obiektu wraz z jego rewaloryzacją. Warto również wspomnieć, że w tym roku rozpoczęto I etap prac przy ołtarzu głównym, który dofinansowano ze środków, których dysponentem jest Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków.

 

Źródło: Facebook/Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków

Tworzenie stron i sklepów internetowych - internetka.pl

Czytaj również

OKNA MARCINKOWSKI
Polub nas na Facebooku