iJarocin.pl reklamy
Porady prawne

Współwłasność nieruchomości a odmowa dostępu do domu

Publikujemy kolejną poradę prawną przygotowaną przez radców prawnych z ramienia Fundacji Auditorium z Wrześni. Tym razem sprawa dotyczy współwłasności. 

Zgłosiła się do nas pani Anna z następującym zapytaniem: pani Anna i jej siostra – pani Małgorzata są współwłaścicielkami domu jednorodzinnego wraz z ogrodem. Pani Anna i pani Małgorzata odziedziczyły dom po swoich rodzicach.

Ze względu na długoletnie konflikty rodzinne – siostry nie potrafią się ze sobą porozumieć. Pani Małgorzata nie pozwala wchodzić pani Annie na teren nieruchomości. Pani Anna nie może również wejść do domu, ponieważ jej siostra wymieniła zamki w drzwiach. Czy w takiej sytuacji pani Anna może podjąć jakieś kroki prawne w celu polepszenia swojej sytuacji?

Odpowiadając na to pytanie należy mieć na uwadze, że pani Anna i pani Małgorzata są współwłaścicielkami nieruchomości w częściach ułamkowych. A zatem do momentu zniesienia współwłasności – każdej z sióstr przysługują równe prawa odnośnie do odziedziczonej nieruchomości.

Zgodnie z art. 206 Kodeksu cywilnego – każdy z właścicieli jest uprawniony do współposiadania oraz korzystania ze współwłasności w równym stopniu (w takim zakresie, jaki daje się pogodzić ze współposiadaniem i korzystaniem z nieruchomości przez pozostałych współwłaścicieli). Każdemu ze współwłaścicieli przysługują takie same uprawnienia oraz każdy z nich powinien respektować prawa pozostałych.

Zachowanie pani Małgorzaty jest zatem sprzeczne z prawem. Pani Anna ma takie samo prawo do korzystania z nieruchomości, jak pani Małgorzata. W tej sytuacji pani Anna może wezwać swoją siostrę do tego, aby dopuściła ją do posiadania nieruchomości. Rekomendujemy, aby takie wezwanie zostało sformułowane na piśmie.

W przypadku, gdy postawa pani Małgorzaty nie ulegnie zmianie – istnieje możliwość wystąpienia przez panią Annę na drogę sądową w celu realizacji swoich uprawnień jako współwłaścicielki nieruchomości.

Jednocześnie poddajemy pod rozwagę możliwość skorzystania przez siostry z mediacji. Mediacja stanowi formę polubownego rozwiązywania sporów, w ramach której bezstronny i neutralny mediator wspiera skonfliktowane strony w dojściu do porozumienia. Niejednokrotnie skorzystanie z mediacji pozwala uniknąć eskalacji konfliktu. Strony w ramach mediacji mogą zawrzeć ugodę, która po zatwierdzeniu przez sąd będzie miała moc orzeczenia sądowego.

Niniejsza opinia porusza jedynie część kwestii związanych z uprawnieniami właścicielskimi. Dalsze informacje można uzyskać w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punktach nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Ponadto w ramach funkcjonowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego istnieje możliwość skorzystania z nieodpłatnej mediacji. Zachęcamy do skorzystania z tej formy wsparcia, która niejednokrotnie pozwala rozwiązać nawet długoletnie spory.

 


Porada przygotowana została przez radców prawnych z ramienia Fundacji Auditorium z siedzibą we Wrześni, która w 2022 roku w ramach realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej prowadzi punkt nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu jarocińskiego (projekt finansowany ze środków powiatu jarocińskiego, pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa).

 

 

Źródło: *Artykuł partnera
Tworzenie stron i sklepów internetowych - internetka.pl

Czytaj również