iJarocin.pl reklamy
Ważne sprawy

Włączą do Gminnej Ewidencji Zabytków karty adresowe ponad 1000 obiektów. Na liście m. in. kościoły i domy

Zdjęcie: Facebook/Parafia pw. Świętego Marcina w Jarocinie

Gmina Jarocin informuje o zamiarze włączenia do Gminnej Ewidencji Zabytków kart adresowych ponad 1000 obiektów. Na liście znajdują się m. in. kościoły, domy. 

Listę wszystkich obiektów, których karty adresowe zostaną wpisane do Gminnej Ewidencji Zabytków można znaleźć TUTAJ.

 

Obiekty te zostaną włączone do gminnej ewidencji zabytków na podstawie istniejącego wpisu w wojewódzkim wykazie konserwatorskim/ do rejestru zabytków / w Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków. 

 

Założenie Gminnej Ewidencji Zabytków planowane styczeń/luty 2023 r. Po wydaniu stosownego zarządzenia Burmistrza Jarocina dot. Gminnej Ewidencji Zabytków nastąpi ogłoszenie kolejnego zawiadomienia dotyczące włączenia obiektu do Gminnej Ewidencji Zabytków, zawierające karty adresowe zabytków.

 

Prawa i obowiązki wynikające z powyższego

Konsekwencją włączenia zabytku nieruchomego do gminnej ewidencji zabytków jest ograniczenie wykonywania prawa własności do nieruchomości zabytkowej. Prace podjęte przy obiektach ujętych w gminnej ewidencji zabytków podlegają uzgodnieniom z wojewódzkim konserwatorem zabytków na etapie wydania decyzji o warunkach zabudowy (art. 19 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2022 r., poz. 840 ze zm.). Na etapie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego wydaje organ administracji architektoniczno-budowlanej w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków (art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane, Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.). Właściciele lub posiadacze takich zabytków są zobowiązani zawiadamiać wojewódzkiego konserwatora zabytków o wszelkich zagrożeniach, niekorzystnych zmianach oraz o zmianie stanu prawnego zabytku ujętego w ewidencji.

Źródło: jarocin.pl/obwieszczenie
Tworzenie stron i sklepów internetowych - internetka.pl

Czytaj również

ERIKO MOBILNY ŻURAW
Polub nas na Facebooku
SMOK SKUP-SPRZEDAŻ