iJarocin.pl reklamy
Z policji

W czwartek policyjne działania w rejonach szkół

Wraz z początkiem roku szkolnego wzrasta natężenie ruchu drogowego, zwłaszcza w pobliżu szkół. Wraz ze wzrostem ruchu drogowego wzrasta szereg niebezpieczeństw zagrażających uczniom szkół, szczególnie tym najmłodszym. Policjanci działając w ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły” podejmą działania mające na celu zapewnienie dzieciom i młodzieży bezpieczeństwa.

Jarocińscy policjanci już tydzień przed rozpoczęciem roku szkolnego rozpoczęli pierwsze działania poprzedzające ogólnopolską akcję „Bezpieczna droga do szkoły”. W trosce o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, policjanci jarocińskiej drogówki przeprowadzili działania polegające na sprawdzeniu oznakowania dróg, przejść dla pieszych oraz poprawności umieszczenia tablic informacyjnych wskazujących, że przejście dla pieszych jest szczególnie uczęszczane przez dzieci – czyli popularnej Agatki. Mundurowi sprawdzali również, czy znaki nie zostały uszkodzone bądź nie są zasłonięte przez znajdującą się w pobliżu roślinność. Dzielnicowi sprawdzali natomiast stan zadrzewienia w pobliżu placówek oświatowych, czy nie zagrażają one dzieciom i młodzieży.

Innym ważnym elementem podlegającym przeglądowi były barierki ochronne znajdujące się przy chodnikach wzdłuż szkoły oraz szkolnych parkingach.

Działania zostały przeprowadzone w rejonie wszystkich szkół i placówek oświatowych na terenie powiatu jarocińskiego. Policjanci nie ujawnili poważnych nieprawidłowości, co wskazuje na to, że bezpośrednie okolice szkół zostały w odpowiedni sposób przygotowane na rozpoczęcie nowego roku szkolnego.

Jednak kontrola zabezpieczeń oraz oznakowań to tylko część z działań, jakie w najbliższych dniach prowadzić będą mundurowi. Policjanci będą też czuwać nad bezpieczeństwem na drogach powiatu jarocińskiego.

 

Bezpieczna Droga do Szkoły

Od 1 września szczególnym nadzorem objęte będą drogi w rejonach szkół podstawowych sąsiadujących z drogami o dużym natężeniu ruchu. Policjanci czuwać będą nad bezpieczeństwem dzieci.

Szczególna uwaga zwracana będzie na kierujących oraz pieszych stwarzających zagrożenie w ruchu drogowym. Przeprowadzane będą kontrole stanu trzeźwości kierowców, w szczególności przewożących dzieci (także autobusami), mundurowi będą sprawdzać prawidłowość przewożenia dzieci, czy mają zapięte pasy bezpieczeństwa i czy, w razie takiej konieczności, korzystają z fotelików i siedzisk samochodowych.


 

Policjanci przypominają.

Jeśli jesteś kierowcą samochodu lub roweru:

- obserwuj otoczenie w którym się poruszasz, nigdy nie wiadomo, jak zachowają się inni uczestnicy ruchu (zasada ograniczonego zaufania)

- odpowiednio wcześnie sygnalizuj planowane manewry,

- utrzymuj bezpieczną odległość od pojazdów jadących przed tobą

- jedź z prędkością dozwoloną przez przepisy i dostosowaną do warunków panujących na drodze (nadmierna prędkość jest częstą przyczyną wypadków drogowych)

- korzystaj z pasów bezpieczeństwa i fotelików przy przewożeniu dzieci

- nigdy nie siadaj za kierownicą będąc pod wpływem alkoholu,

- na chodniku pierwszeństwo zawsze ma pieszy,

Rowerem można jeździć po chodniku tylko w wyjątkowych, określonych ustawą prawo o ruchu drogowym, sytuacjach,

- korzystaj z dróg dla rowerów tam, gdzie one są.

Jeśli jesteś pieszym:

- przed wejściem na jezdnię upewnij się czy możesz bezpiecznie przejść,

- nie przebiegaj przez jezdnie,

- korzystaj z wyznaczonych przejść dla pieszych,

- poza miastem, gdzie nie ma chodników, poruszaj się po lewej stronie drogi,

- po zmroku, w ternie nieoświetlonym zawsze używaj odblasków.

Bezpieczeństwo na drodze to tylko część policyjnych działań. Policjanci będą sprawdzać także, czy dzieci i młodzież zachowuje się zgodnie z normami społecznymi i prawem oraz czy nie opuszczają lekcji. Częste opuszczanie zajęć lekcyjnych powoduje zaległości w nauce, jak i sprzyja rozwijaniu się patologii społecznych. Jest to często okazja do pierwszych kontaktów z alkoholem, narkotykami i dopalaczami. Nierzadko też młodzi ludzie wywołują awantury w miejscach publicznych, dopuszczając się czynów przestępczych. Prowadzane przez jarocińskich policjantów działania mają zapobiegać tego rodzaju patologiom i uświadamiać młodzież o obowiązku realizowania nauki w szkole. W razie ujawnienia wagarowiczów, będą wysyłane powiadomienia do rodziców i dyrektorów szkół.

Policjanci będą kontrolować rejony szkół, parków i terenów rekreacyjnych. Kontrolą objęte zostaną również sklepy sprzedające alkohol. Policjanci będą sprawdzać, czy sprzedawcy nie łamią zakazu sprzedaży alkoholu niepełnoletnim. Policjanci przypominają, że nieletni nie są bezkarni. Za swoje czyny odpowiadają zgodnie z przepisami zawartymi w Ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich.

Źródło: KPP Jarocin
Tworzenie stron i sklepów internetowych - internetka.pl

Czytaj również

ERIKO MOBILNY ŻURAW
Polub nas na Facebooku
SMOK SKUP-SPRZEDAŻ