iJarocin.pl reklamy
Gmina Żerków

Uwaga! Kontrole kotłowni, opału i urządzeń grzewczych w gminie

Na terenie gminy Żerków trwają kontrole kotłowni,  miejsc przechowywania opału oraz samych urządzeń grzewczych.

W związku z obowiązkiem przestrzegania zakazu spalania odpadów w paleniskach domowych oraz wytycznymi zawartymi w uchwale antysmogowej i Programie Ochrony Powietrza dla strefy wielkopolskiej, pracownicy Urzędu Gminy w Żerkowie  będę przeprowadzać kontrole z zakresu przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska. Będą dokonywane oględziny kotłowni, miejsca przechowywania opału oraz urządzenia grzewcze. Weryfikacji będą podlegały faktury oraz certyfikaty jakości paliwa stałego, a także dokumentacja techniczna instalacji.

 Plan kontroli przestrzegania zakazu spalania odpadów w paleniskach i przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej dla województwa wielkopolskiego na terenie gminy Żerków.

Lp.

Kontrolowani Właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Żerków wg miejscowości

Liczba

planowanych

kontroli

Termin wykonania

1.

Stęgosz

20

6-8.11.2023 r.

2.

Dobieszczyzna

20

13-15.11.2023 r.

3.

Lgów

10

21-22.11.2023 r.

4.

Brzóstków

10

22-23.11.2023 r.

5.

Lisew

10

4-6.12.2023 r.

6.

Ludwinów

10

4-6.12.2023 r.

7.

Antonin

10

12-13.12.2023 r.

8.

Lubinia Mała

10

12-13.12.2023 r.

 

Więcej informacji można uzyskać u Pani Joanny Wyrwas-Jaśkowiak pod nr tel. 62 740 20 38 lub drogą email joanna.jaskowiak@zerkow.pl

 

Zgodnie z uchwałą nr XXXIX/941/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego kotły zainstalowane przed wejściem w życie uchwał antysmogowych i niespełniające ich wymagań będą musiały być wymienione w 2 etapach:

−  do 1 stycznia 2024 r. – w przypadku kotłów niespełniających wymagań dla klasy 3, 4 lub 5 (czyli bezklasowych).

− do 1 stycznia 2028 r. – w przypadku kotłów spełniających wymagania dla klasy 3 lub 4 według normy PN-EN 303-5:2012.

Wszystkie nowe kotły po 1 maja 2018 r. muszą zapewnić możliwość wyłącznie automatycznego podawania paliwa, wysoką efektywność energetyczną oraz dotrzymanie norm emisyjnych. Nie mogą również posiadać rusztu awaryjnego oraz możliwości jego zamontowania. Ponadto miejscowe ogrzewacze pomieszczeń (piece, kominki,  tzw. „kozy”) zainstalowane przed wejściem w życie uchwał antysmogowych i nie spełniające ich wymagań będą musiały być wymienione do 1 stycznia 2026 r.

 

Podstawa prawna kontroli:

  • art. 379 i 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.),
  • art. 9u ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1469 z późn. zm.),
  • art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.)
  • Uchwała Nr XXXIX/941/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa wielkopolskiego ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2017 r. poz. 8807; zm.: z 2021 r. poz. 9640), zwana w dalszej części „uchwałą antysmogową",
  • Uchwała Nr XXXIII/853/17 Sejmiku Województwa  Wielkopolskiego z dnia 24 lipca 2017  r.  w  sprawie  określenia  Programu  ochrony  powietrza  dla  strefy  wielkopolskiej w zakresie pyłu PMl0, PM2,5 oraz B(a)P uchylająca uchwałę Nr XXXIX/769/13 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie „Programu ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej" (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2017 r. poz. 5320; zm.: z 2020 r. poz. 5954).
Źródło: zerkow.pl
Tworzenie stron i sklepów internetowych - internetka.pl

Czytaj również

SALON PŁYTEK CERAMICZNYCH - INSPIRO JAROCIN
HUBUS - OKNA INWENTARSKIE - GARAŻE - KOKANIN
Materiały budowlane Chodorowski
OKNA MARCINKOWSKI
Kostka brukowa Jarocin
Polub nas na Facebooku