iJarocin.pl reklamy
PKP

Szykują się kolejne remonty peronów w powiecie jarocińskim

Zdjęcie: Zdjęcie poglądowe

PKP zamierza zmodernizować perony na przystankach kolejowych Żerków i Radlin. Właśnie ogłoszono przetarg na realizację zadania pod nazwą Modernizacja peronów na odcinku Jarocin – Żerków na linii kolejowej nr 281 w ramach „Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021 – 2025”.

Póki co wiadomo jedynie, że oferenci mają czas do 10 maja 2023 na składanie ofert. W dokumentach do zamówienia podano też informacje dotyczące tego, co ma zostać wykonane.

ŻERKÓW

Przebudowa peronów  nr 1 i 2 na stacji Żerków ma objąć:

 • rozbiórkę istniejącej nawierzchni,
 • przygotowanie miejsca pod prefabrykowane ścianki peronowe w systemie odsadzkowym (typu niemieckiego) z wywozem i zagospodarowaniem gruzu,
 • ustawienie ścianki peronowej w systemie odsadzkowym (typu niemieckiego) na zaprawie cementowej i podłożu betonowym,
 • ułożenie powłok izolacyjnych,
 • wykonanie podsypki żwirowej z zagęszczeniem mechanicznym,
 • mechaniczne zagęszczenie warstwy piaskowej,
 • ułożenie nawierzchni zgodnej z aktualnymi przepisami na podsypce cementowo-piaskowej na peronach i na dojściach,
 • wygrodzenie końca peronów oraz dojść do peronów wraz z labiryntem.

Oprócz tego planowana modernizacja zakłada:

 • remont i zagospodarowanie ciągu komunikacyjnego dojścia do peronów;
 • usuwanie urobku z przemieszczeniem w korpus przyszłego peronu oraz zagęszczenie podłoża i zabudowa nowej warstwy ochronnej podtorza;
 • regulację torów w planie i profilu na długości peronów, umożliwiającą prawidłową realizację robót;
 • wykonanie odwodnienia liniowego wraz ze studniami chłonnymi lub odprowadzeniem w ustalone miejsca – w obrębie peronów, torowiska i stref związanych z dala od posadowienia ścianek peronowych;
 • wykonanie oświetlenia LED wymiana słupów i opraw – wykonania nowego przyłącza energetycznego;
 • demontaż i montaż elementów wyposażenia (tablic informacyjnych, gablot informacyjnych itp.) oraz małej architektury (ławki, kosze na odpady, itp.);
 • demontaż i montaż elementów systemu rozgłoszeniowego i systemu zegarowego
 • usunięcie kolizji telekomunikacyjnych/elektroenergetycznych/SRK;
 • uzupełnienie tłucznia w torach;
 • klińcowanie międzytorza;
 • zabudowę kanalizacji teletechnicznej w ciągu peronów i dojść do peronów zgodnie z wytycznymi
 • wykonanie kanalizacji teletechnicznej w peronie nr 1 i 2 dla późniejszych potrzeb remontowych nie objętych tym zadaniem
 • wycinkę drzew przy torze nr 1.

RADLIN

Przebudowa peronów nr 1 i 2 na przystanku Radlin Wielkopolski będzie polegała na:

 • wyniesieniu peronu nr 2 z międzytorza na zewnątrz toru nr 2,
 • rozbiórce istniejącej nawierzchni, przygotowaniu miejsca pod prefabrykowane ścianki peronowe w systemie odsadzkowym (typu niemieckiego) z wywozem i zagospodarowaniem gruzu,
 • ustawieniu ścianki peronowej w systemie odsadzkowym (typu niemieckiego) na zaprawie cementowej i podłożu betonowym,
 • ułożeniu powłok izolacyjnych,
 • wykonaniu podsypki żwirowej z zagęszczeniem mechanicznym,
 • mechanicznym zagęszczeniu warstwy piaskowej,
 • ułożeniu nawierzchni zgodnej z aktualnymi przepisami na podsypce cementowo-piaskowej na peronie i na dojściach,
 • wygrodzeniu końca peronów oraz dojść do peronów wraz z labiryntem.

Oprócz tego modernizacja przystanku w Radlinie obejmie:

 • remont i zagospodarowanie ciągu komunikacyjnego dojścia do peronów;
 • usuwanie urobku z przemieszczeniem w korpus przyszłych peronów oraz zagęszczenie podłoża i zabudowa nowej warstwy ochronnej podtorza;
 • wykonanie odwodnienienia liniowego wraz ze studniami chłonnymi lub odprowadzeniem w ustalone miejsca – w obrębie peronów, torowiska i stref związanych z dala od posadowienia ścianek peronowych;
 • wykonanie oświetlenia LED wymiana słupów i opraw– wykonania nowego przyłącza energetycznego;
 • demontaż i montaż elementów wyposażenia (tablic informacyjnych, gablot informacyjnych itp.) oraz małej architektury (ławki, kosze na odpady, itp.);
 • montaż elementów systemu rozgłoszeniowego i systemu zegarowego
 • zabudowę kanalizacji teletechnicznej w ciągu peronów i dojść do peronów zgodnie z wytycznymi;
 • usunięcie kolizji telekomunikacyjnych/elektroenergetycznych/SRK
Źródło: Opracowano na podstawie dokumentacji zamówienia Modernizacja peronów na odcinku Jarocin – Żerków na linii kolejowej nr 281 w ramach „Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021 – 2025”
Tworzenie stron i sklepów internetowych - internetka.pl

Czytaj również

ERIKO MOBILNY ŻURAW
Polub nas na Facebooku
SMOK SKUP-SPRZEDAŻ