iJarocin.pl reklamy
Ciekawostki

Streetworking w Jarocinie

2022-03-07 08:03:00

Burmistrz Jarocina zaprosił na pierwsze spotkanie dotyczące przedsięwzięcia pod nazwą „Streetworking w Jarocinie”. Realizowane jest ono przez gminę Jarocin przy współpracy z Biblioteką Publiczną Miasta i Gminy w ramach projektu „Jarocin - Miastem Jutra”, finansowanego ze środków funduszy norweskich.


O idei streetworkingu, o tym, na czym polega praca z dziećmi, z młodymi ludźmi, mówili w JOK-u w Jarocinie Anna Rosińska i Wojciech Przybysz ze Stowarzyszenia Dzieciom i Młodzieży WĘDKA im. każdego Człowieka, które od lat prowadzi działanie streetworkerskie w Toruniu. Stowarzyszenie uczy, jak poprzez zabawę zdobywać wiedzę, pomaga odkryć zakryte umiejętności, wzmacnia potencjał i poczucie własnej wartości dzieci i młodzieży. Wśród ich podopiecznych jest ponad 350 dzieci i młodzieży, ponad 100 wolontariuszy przewijających się stale i tymczasowo, ponad 50 stałych darczyńców i kilkanaście realizowanych projektów. Stowarzyszenie Wędka będzie także odpowiedzialne za przeprowadzenie całego cyklu szkoleniowego.
 
 
Odzew na zaproszenie był bardzo duży. - Było ponad 40 osób - zarówno prywatnych, jak i reprezentujących różne organizacje i stowarzyszenia, które z nami współpracują i do których wysłaliśmy zaproszenia - mówi Marta Pakulska z jarocińskiej biblioteki.
Zaplanowano w sumie 15 warsztatów. - Niektórzy już zadeklarowali swój udział, inni - ponieważ nie mogą uczestniczyć we wszystkich zajęciach, zgłosili, że chętnie pomogą w realizacji naszych przedsięwzięć, w ramach projektu - dodaje  Marta Pakulska.
 
 
Kolejne spotkanie odbędzie się w sobotę, 19 marca o godz. 9.00, w JOK-u. Mogą na nie przyjść również te osoby, które nie były na pierwszym, a są zainteresowane udziałem w projekcie.
Więcej informacji można uzyskać, dzwoniąc do JOK-u pod nr tel. 62 747 30 02 lub 887 766 861.
 
 
Projekt „Streetworking w Jarocinie” jest realizowany jako Działanie „2.4 Miasto zaangażowanej młodzieży” w ramach Projektu „Jarocin – Miastem Jutra” w związku z Programem Rozwój lokalny, finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.
 
 

W ramach projektu  „Streetworking w Jarocinie” zaplanowano:

  • cykl szkoleniowy podnoszący kompetencje osób pracujących z młodzieżą (m.in. czym jest projekt i narzędzia streetworkerskie, jak przygotować projekt streetworkerski, jak go zacząć  prowadzić, jak tworzyć system współpracy z instytucjami i samorządem, jak budować mapy miejsc przebywania dzieci i młodzieży w przestrzeni miejskiej oraz wiejskiej, jak wykonać pierwszy kontakt oraz próba nawiązania pozytywnych relacji, jak prowadzić działania interwencyjne, prowadzenie dokumentacji, pozyskanie środków finansowych na działania).
  • trzy wydarzenia przygotowane wspólnie z młodzieżą i dla młodzieży,
  •  konferencję podsumowującą projekt, na której zostaną przedstawione efekty projektu.
  • publikację cyfrową podsumowującą projekt - „Podziel się dobrą praktyką” -opis zrealizowanych projektów; będzie ona udostępniona w sieci na wolnych licencjach.
 
 
W gminie Jarocin wiele instytucji i organizacji pozarządowych działa i pracuje dla i z młodzieżą. Niestety, sami członkowie tych organizacji i instytucji widzą, jak wielkim problemem jest dotarcie do grup młodzieży, zwłaszcza wykluczonych. Bardzo często zdarza się, że w organizowanych dla młodzieży wydarzeniach biorą udział ciągle te same osoby. Jednocześnie w mediach społecznościowych i przy różnego rodzaju dyskusjach na temat działalności kulturalnej w mieście przewija się zarzut, że nic się nie dzieje, że młodzież nie ma się gdzie podziać. Po wielu rozmowach z młodzieżą można wyciągnąć wnioski, że dorośli – organizatorzy działań nie trafiają w ich – młodzieży kanały promocyjne. Młodzi ludzie nie śledzą profili instytucji kultury, gminy czy ngo w mediach społecznościowych, nie zwracają uwagi na plakaty czy ulotki. Trzeba więc znaleźć inne metody dotarcia do nich. Wydaje się, że najlepszą metodą jest bezpośredni kontakt. Aby on się udał, potrzeba jednak nowych kompetencji dorosłych. Kompetencji dzięki, którym uda się dotrzeć do młodych ludzi. Celem projektu jest wykształcenie grupy streetworkerów, którzy będą potrafili pracować z młodymi ludźmi, którzy zachęcą ich do korzystania z oferty przygotowanej dla nich przez instytucje i organizacje, a także pomogą im realizować własne pomysły.


Czytaj również

Polub nas na Facebooku