reklamy iJarocin.pl
reklamuj się w gazecie internetowej
reklamuj się w gazecie internetowej
reklamuj się w gazecie internetowej


Informacje z pierwszej ręki z policji i straży pożarnej w Jarocinie.
Najświeższe informacje z jarocińskiego biura ARiMR. Tematy ważne dla rolników i mieszkańców wsi w Jarocinie.
iPomagamy - wspieraj naszą zakładkę aktywnie

Reklama - Ciesielstwo - Dekarstwo - Pokrycia dachowe | Sławomir Głód

PARTNERZY - Zespół wyścigowy KM RACING TEAM

Najnowsze wiadomości z powiatu jarocińskiego dotyczące lokalnych wydarzeń sportowych.

W tym miejscu znajdziesz zapowiedzi i relacje z imprez kulturalnych w powiecie.

Masz temat? Napisz list do naszej Gazety Internetowej!
Cielcza

Stacja odzysku surowców na ostatniej prostej

2021-05-11 09:03:00

Pod koniec kwietnia tego roku odbyło się oficjalne przekazanie placu pod budowę ostatniego etapu Stacji Odzysku Surowców w Cielczy.

Przypomnijmy, że w ramach modernizacji oczyszczalni ścieków w Cielczy powstaje instalacja, w której z wód poosadowych będą odzyskiwane surowce do produkcji nawozów. Jest to pionierska inwestycja, pierwsza tego typu w Polsce oraz jedna z niewielu w Europie. W ramach przedsięwzięcia Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Jarocinie realizuje dwa rozpoczęte wcześniej etapy budowy stacji odzysku surowców. Są to: modernizacja ciągu technologicznego tzw. ściekowego oraz budowa instalacji odzysku fosforu z odcieków po procesie głębokiej fermentacji. Pod koniec kwietnia tego roku przekazano plac budowy pod ostatni etap inwestycji, czyli kompleksowe wykonanie modernizacji i rozbudowy ciągu przetwarzania osadów ściekowych w drodze m.in. hydrolizy termicznej i zawansowanej fermentacji metanowej, przy maksymalnie możliwym wykorzystaniu wykonanych już prac.

 
Poprzez zastosowanie innowacyjnych technologii, wykonane zostaną: dwie zamknięte komory fermentacji oraz instalacje: biogazu, odwadniania wstępnego, hydrolizy termicznej, utylizacji gazów procesowych. Powstanie też kompleks budynków nowej instalacji odwadniania osadów oraz wiaty osadów, instalacji przygotowania  rozprowadzenia wody technologicznej z odpływu oczyszczalni (oczyszczony ściek), nowego systemu sterowania i monitoringu obiektów oczyszczalni, kompleksowego systemu odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z dachów i placów utwardzonych oczyszczalni ścieków.Jakie będą korzyści z przeprowadzenia tej inwestycji?

 

  • urządzenia i instalacje zostaną poprzykrywane dzięki czemu będzie można zatrzymać gazy powstające w trakcie oczyszczania ścieków, były one dotychczas bardzo uciążliwe zwłaszcza dla mieszkańców wsi Cielcza;
  • gazy cieplarniane (metan i dwutlenek węgla) nie będą odprowadzane do atmosfery, tylko będą zagospodarowane i wykorzystane jako biogaz;
  • będzie można produkować własny prąd i ciepło na potrzeby budynków na terenie oczyszczalni ścieków, dzięki czemu koszty oczyszczania ścieków będą niższe;
  • używanie ścieków oczyszczonych do procesów oczyszczania ścieków – w efekcie mniejsze zużycie wody.
     

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Cielczy to ostatnie z zadań realizowanych w ramach projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Jarocin”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Na realizację tego ogromnego projektu o wartości ok. 270 mln zł PWiK pozyskał dofinansowanie w wysokości 136 mln zł. Poza modernizacją oczyszczalni przedsięwzięcie obejmuje zrealizowane już: rewitalizację osiedla Kopernika w Jarocinie, budowę Stacji Uzdatniania Wody w Stefanowie, przebudowę najstarszego kanału przesyłowego w Jarocinie w ul. Poznańskiej oraz wykonywaną obecnie rewitalizację Śródmieścia Jarocina.Realizacja całego projektu modernizacji oczyszczalni kosztować będzie ponad 100 mln zł netto.


Zgodnie z umową roboty budowlano – montażowe wraz z przeprowadzeniem wymaganych rozruchów mają zostać zakończone w połowie sierpnia 2022 roku, natomiast uzyskanie decyzji nawozowej planowane jest rok później. 


Tworzenie stron i sklepów internetowych - internetka.plMotoinformator

Reklama lombardu w Jarocinie
W tym miejscu znajdziesz zapowiedzi i relacje z imprez kulturalnych w powiecie.

W tym miejscu znajdziesz zapowiedzi i relacje z imprez kulturalnych w powiecie.

Reklama internetowa w gazecie

Tworzenie stron i sklepów internetowych - internetka.pl