iJarocin.pl reklamy
Gmina Jarocin

Rewaloryzacja zabytkowego parku w Wilkowyi

Gmina Jarocin dba o zielone tereny naszej małej ojczyzny, tym razem opracowywany jest projekt budowlano-architektoniczny dotyczący zabytkowego parku w Wilkowyi.

Umowa zawarta pomiędzy gminą Jarocin a firmą Strefa Zieleni z Kościana zakłada opracowanie projektu budowlano–architektonicznego dotyczącego rewaloryzacji zabytkowego parku w Wilkowyi wraz z wykonaniem kosztorysu inwestorskiego, ofertowego oraz uzyskaniem odpowiednich pozwoleń i uzgodnień z Wojewódzkim Wielkopolskim Konserwatorem Zabytków w Poznaniu. 
 

Dokumentacja obejmować będzie rewitalizację 0,66 ha parku, który wpisany jest do rejestru zabytków województwa wielkopolskiego jako ogród plebański. Rewitalizacja parku w Wilkowyi pozwoli na przywrócenie walorów przyrodniczo-historycznych parku, a jej zakres obejmował będzie odtworzenie i budowę ścieżek parkowych w ich historycznym przebiegu. Projekt zakłada  nasadzenia  bylin, krzewów i pnączy, drzew, założenie trawników, montaż ławek i koszy na odpady. Prace rewitalizacyjne w zabytkowym parku ruszą jeszcze w tym roku.
Tworzenie stron i sklepów internetowych - internetka.pl

Czytaj również

OKNA MARCINKOWSKI
Polub nas na Facebooku