reklamy iJarocin.pl
reklamuj się w gazecie internetowej
reklamuj się w gazecie internetowej
reklamuj się w gazecie internetowej

iPomagamy - wspieraj naszą zakładkę aktywnie
Najświeższe informacje z jarocińskiego biura ARiMR. Tematy ważne dla rolników i mieszkańców wsi w Jarocinie.

Informacje z pierwszej ręki z policji i straży pożarnej w Jarocinie.


PARTNERZY - Fundacja Legalna Kultura

PARTNERZY - Zespół wyścigowy KM RACING TEAM

Najnowsze wiadomości z powiatu jarocińskiego dotyczące lokalnych wydarzeń sportowych.

Znajdują się tutaj z informacje na temat rynku pracy w Jarocinie wraz z ofertami pracy z powiatowego urzędu pracy powiatu jarocińskiego.

W tym miejscu znajdziesz zapowiedzi i relacje z imprez kulturalnych w powiecie.

Masz temat? Napisz list do naszej Gazety Internetowej!
Dla rolnika

Renta rolnicza z tytułu niezdolności do pracy

2019-11-08 09:12:00

Renta rolnicza to pomoc finansowa dla rolników, którzy są niezdolni do pracy. Dowiedz się, kto może się o nią ubiegać.

Renta rolnicza przysługuje nie tylko rolnikowi, ale także osobom, które mieszkają z osobą prowadzącą działalność rolniczą. Renta przysługuje ubezpieczonemu, który spełnia następujące warunki:

- jest w sposób trwały lub okresowo całkowicie niezdolny do pracy w gospodarstwie rolnym,

-  całkowita niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym powstała w okresie podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu lub w okresach wymienionych poniżej w pkt 1 i 2, lub nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów,

podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez wymagany okres wynoszący, co najmniej:

  • rok - jeżeli całkowita niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym powstała w wieku do 20 lat,

  • 2 lata - jeśli niezdolność ta powstała w wieku powyżej 20 lat do 22 lat,

  • 3 lata - jeśli niezdolność ta powstała w wieku powyżej 22 lat do 25 lat,

  • 4 lata - jeśli niezdolność ta powstała w wieku powyżej 25 lat do 30 lat,

  • 5 lat - jeśli niezdolność ta powstała w wieku powyżej 30 lat; wymagane 5 lat powinno przypadać w okresie ostatnich 10 lat przed złożeniem wniosku o przyznanie renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy.

 

Jeśli niezdolność do pracy powstała na skutek wypadku przy pracy w gospodarstwie lub choroby związanej z pracą, wówczas wymagany jest okres ubezpieczenia, który obejmuje dzień wypadku lub dzień zachorowania na chorobę zawodową. Warunkiem otrzymania renty rolniczej jest to, że niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym  musi powstać w okresie podlegania rolniczemu ubezpieczeniu lub nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tego ubezpieczenia.

O niezdolności ubezpieczonego do pracy orzekają w postępowaniu orzeczniczym:

  • lekarz rzeczoznawca KRUS (I instancja) lub

  • komisja lekarska KRUS (II instancja), w wyniku odwołania się rolnika od orzeczenia lekarza rzeczoznawcy lub w wyniku wniesienia zarzutu wadliwości orzeczenia lekarza rzeczoznawcy przez lekarza regionalnego inspektora ds. orzecznictwa lekarskiego.

 

Więcej o szczegółowych warunkach na krus.gov.p

 

Zamów reklamę w gazecie internetowej iJarocin.plReklama - Ciesielstwo - Dekarstwo - Pokrycia dachowe | Sławomir Głód
Reklama lombardu w Jarocinie


W ślubnym informatorze znajdziesz artykuły, porady dotyczące organizacji ślubu, wesela oraz wieczoru kawalerskiego lub panieńskiego.

W ślubnym informatorze znajdziesz artykuły, porady dotyczące organizacji ślubu, wesela oraz wieczoru kawalerskiego lub panieńskiego.


W tym miejscu znajdziesz zapowiedzi i relacje z imprez kulturalnych w powiecie.

W tym miejscu znajdziesz zapowiedzi i relacje z imprez kulturalnych w powiecie.


Reklama internetowa w gazecie

iJarocin.pl reklamy POLUB NAS NA FACEBOOKU - ijarocin.pl