reklamy iJarocin.pl
reklamuj się w gazecie internetowej
reklamuj się w gazecie internetowej


Reklama - COLORSHIRT.PL - Nadruki na koszulki, gadżety reklamowe z nadrukiem dla firm
Najświeższe informacje z jarocińskiego biura ARiMR. Tematy ważne dla rolników i mieszkańców wsi w Jarocinie.

Informacje z pierwszej ręki z policji i straży pożarnej w Jarocinie.


PARTNERZY - Fundacja Legalna Kultura

PARTNERZY - Zespół wyścigowy KM RACING TEAM

Najnowsze wiadomości z powiatu jarocińskiego dotyczące lokalnych wydarzeń sportowych.

Znajdują się tutaj z informacje na temat rynku pracy w Jarocinie wraz z ofertami pracy z powiatowego urzędu pracy powiatu jarocińskiego.

W tym miejscu znajdziesz zapowiedzi i relacje z imprez kulturalnych w powiecie.

Masz temat? Napisz list do naszej Gazety Internetowej!
Wydarzenia

Raport o stanie gminy Jarocin na najbliższej sesji

2019-06-12 09:34:42

Zdjęcie: Screen e-sesja 31.05.2019
Z końcem maja zakończyły się prace nad raportem o stanie Gminy Jarocin za 2018 rok. Przygotowanie dokumentu to nowy obowiązek nałożony na burmistrza, który wprowadzony został ubiegłoroczną nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym. Radni nad raportem będą debatowali podczas najbliższej sesji, która odbędzie się 18 czerwca. Początek obrad o godz. 8:30.

W myśl obowiązujących przepisów burmistrz do 31 maja każdego roku jest zobowiązany do przedstawienia radzie miejskiej raportu o stanie gminy. Dokument obejmuje podsumowanie działalności gminy w roku poprzednim, w szczególności realizację polityki, programów i strategii oraz uchwał rady miejskiej. Przygotowanie przez burmistrza raportu o stanie gminy jest pierwszym etapem procedury rozpatrzenia raportu przez radę gminy. Na pozostałe etapy tej procedury składają się: debata nad raportem oraz przeprowadzenie głosowania nad udzieleniem burmistrzowi wotum zaufania.
 
 
W debacie nad raportem głos, poza radnymi, mogą zabrać także mieszkańcy gminy. Liczba mieszkańców, mogących zabrać głos w debacie, jest ograniczona. Maksymalnie może to być 15 osób. Warunkiem czynnego udziału zainteresowanego mieszkańca w debacie jest jednak złożenie stosownego zgłoszenia, popartego podpisami odpowiedniej liczby mieszkańców wraz z ich imionami, nazwiskami oraz adresami zamieszkania. Dane te są konieczne, ponieważ pozwolą na zweryfikowanie, czy podpisane osoby są mieszkańcami naszej gminy. Liczba wymaganych podpisów poparcia określana jest na podstawie liczby mieszkańców gminy. W przypadku gminy Jarocin wymagane jest poparcie 50 osób.
 
 
Zgłoszenie należy złożyć w Biurze Rady Miejskiej, Ratusz – Rynek, pokój nr 4 do dnia poprzedzającego sesję absolutoryjną, czyli do 17 czerwca 2019 r. Głos w debacie mieszkańcy będą zabierali zgodnie z kolejnością, z jaką zgłoszenia wpływały do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Jarocinie. Lista, umożliwiająca konkretnej, wskazanej z imienia i nazwiska osobie, udział w debacie nad raportem, opatrzona musi być jej własnoręcznym podpisem.
 
 
Ostatnim etapem procedury rozpatrywania przez radę raportu o stanie gminy jest przeprowadzenie głosowania nad udzieleniem burmistrzowi wotum zaufania. Głosowanie to przeprowadza się po zakończeniu debaty nad raportem. Uchwałę o udzieleniu burmistrzowi wotum zaufania rada gminy podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady miejskiej.
 
 
RAPORT O STANIE GMINY ZA ROK 2018
 
Sesja w dniu 18 czerwca 2019 r. - porządek obrad
 
 
iPomagamy - wspieraj naszą zakładkę aktywnie

Reklama - Ciesielstwo - Dekarstwo - Pokrycia dachowe | Sławomir Głód
Reklama lombardu w Jarocinie


W ślubnym informatorze znajdziesz artykuły, porady dotyczące organizacji ślubu, wesela oraz wieczoru kawalerskiego lub panieńskiego.

W ślubnym informatorze znajdziesz artykuły, porady dotyczące organizacji ślubu, wesela oraz wieczoru kawalerskiego lub panieńskiego.


W tym miejscu znajdziesz zapowiedzi i relacje z imprez kulturalnych w powiecie.

W tym miejscu znajdziesz zapowiedzi i relacje z imprez kulturalnych w powiecie.


Reklama internetowa w gazecie

iJarocin.pl reklamy POLUB NAS NA FACEBOOKU - ijarocin.pl