iJarocin.pl reklamy
Gmina Jarocin

Przyznano nagrody im. gen. Stanisława Taczaka

Zdjęcie: jarocin.pl

Burmistrz Jarocina wręczył nagrody im. gen. Stanisława Taczaka za zasługi dla Ziemi Jarocińskiej.

Nagroda im. gen. Stanisława Taczaka za zasługi dla Ziemi Jarocińskiej to najważniejsza nagroda w gminie Jarocin.

Przyznawana jest za zasługi i wybitne osiągnięcia m.in. w takich dziedzinach, jak oświata i wychowanie, kultura i ochrona zabytków, sport i turystyka, ochrona zdrowia, ochrona środowiska, rozwój infrastruktury.

 

W tym roku w gronie laureatów znaleźli się: firma RBB STAL, Chór im. T.K. Barwickiego oraz projektant zieleni Piotr Kociński. - Gratuluję wszystkim, którzy przyczynili się w znaczący sposób do rozwoju i promocji gminy Jarocin - powiedział Burmistrz Jarocina, Adam Pawlicki.


RBB STAL
 

Grupa RBB - STAL powstała na gruncie tradycji rodzinnej firmy rzemieślniczej założonej w 1957 roku przez Janinę i Floriana Rybka. Od tego czasu istnieje nieprzerwanie, zmieniając w ciągu ostatnich lat nazwę, udziałowców, formę prawną i profil działalności. Kolejno z zakładu rzemieślniczego powstała spółka cywilna, a następnie spółka jawna.

RBB Stal zaczynało jako zakład rzemieślniczy, w którym zatrudnione były cztery osoby. Obecnie jest to jeden z największych zakładów produkcyjnych w Jarocinie, gdzie na co dzień pracuje kilkaset osób.
Profil działalności spółki obejmował: produkcję kołnierzy stalowych, konstrukcje stalowe, handel wyrobami hutniczymi oraz usługi cięcia tlenem i plazmą.

Pragnąc sprostać wysokim wymaganiom rynku, w połowie 2003 roku  firma RBB-Stal uruchomiła nowy oddział - Stalowe Centrum Serwisowe, zwiększając tym samym profil swojej działalności.
Pierwsze wyroby z Jarocina trafiły za granicę już w 1983 roku, gdy firma uzyskała pozwolenie na eksport do RFN-u. Dwadzieścia pięć lat temu rozpoczęła współpracę z krajami skandynawskimi.

W 2007 roku, w związku z dynamicznym rozwojem firmy, wspólnicy ówczesnej spółki jawnej RBB-Stal Borusiak Sp. J. podjęli decyzję o przekształceniu spółki w dwa przedsiębiorstwa. Podział ten nastąpił ze względu na odrębność terytorialną zakładów i przedmiot prowadzonej działalności.

Nowoutworzone firmy przejęły nie tylko kadrę i zaplecze dotychczasowych oddziałów firmy RBB-Stal Borusiak Sp.J., ale również jej ponad 50-letnie doświadczenie. Na sukces grupy RBB-STAL  pracuje obecnie stabilna i zgrana załoga licząca ponad 200 osób. Właściciele inwestują w rozwój personelu, co stanowi o sile RBB Stal.

Chór im. T.K. Barwickiego


Chór został założony 8 marca 1891 roku przez Kazimierza Tomasza Barwickiego jako Koło Śpiewackie przy Towarzystwie Muzycznym. Chór skupia 55 członków, jest zespołem mieszanym. Jego członkowie śpiewają a capella utwory muzyki dawnej i współczesnej, partie z oper, kolędy polskie i zagraniczne, utwory patriotyczne i pieśni ludowe.

Kazimierz Barwicki, wybitny polski dyrygent chóralny, wydawca i działacz polskiego ruchu śpiewaczego urodził się 29 grudnia 1871 roku w Witaszycach. Był założycielem Koła Śpiewaczego w Jarocinie. Od 1908 do śmierci był sekretarzem generalnym wielkopolskiego Związku Kół Śpiewaczych. Zmarł 20 stycznia 1931 r. w Poznaniu.

Do końca 2016 roku funkcję prezesa przez 30 lat pełniła Emilia Zdrojowa, która w chórze śpiewa nieprzerwanie 64 lata. Z początkiem 2017 roku zastąpiła ją Halina Florczyk. Przy okazji 100-lecia chóru "Barwicki" otrzymał nowy sztandar. Pamiątkowa tablica na Rynku została ufundowana z inicjatywy chórzystów. W jej odsłonięciu w 1997 roku uczestniczyli członkowie rodziny Barwickich. Przez 130 lat chór miał 21 dyrygentów i 24 prezesów. Obecnie zrzesza 45 osób. Dla wszystkich członków chóru to coś więcej niż zespół, w którym mają okazję śpiewać. To rodzina,
z którą dzielą się radością i spędzają czas.

 

Inż. arch. krajobrazu Piotr Kociński zaprojektował zieleń i małą architekturę na Rynku oraz na ulicach: Wrocławskiej, Śródmiejskiej, Św. Ducha i Kościelnej. Współprojektował także infrastrukturę drogową w tym zakresie. Był głównym projektantem zieleni, małej architektury oraz ścieżek parkowych w Parku Radolińskich. Zaprojektował m.in. Park przy ul. Szubianki, Park Gorzeńskiego oraz zieleń przyuliczną wzdłuż ul. Wojska Polskiego, Skarżyńskiego i Wrocławskiej wraz z 5 skwerami przy tych ulicach (zieleń, małą architekturę i ścieżki).

 

Źródło: jarocin.pl
Tworzenie stron i sklepów internetowych - internetka.pl

Czytaj również

OKNA MARCINKOWSKI
Polub nas na Facebooku