iJarocin.pl reklamy
Ważne sprawy

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy przemysłowej w Golinie

Zdjęcie: jarocin.pl

Do publicznego wglądu wyłożono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy przemysłowej w rejonie Goliny wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Dokument będzie dostępny w terminie od 25 maja do 22 czerwca. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu zostanie przeprowadzona 7 czerwca w Kamienicy Kultury. Początek spotkania - godz. 16.00.

 

Osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu planu miejscowego. Uwagi i wnioski należy składać do Burmistrza Jarocina w formie papierowej (na adres Urząd Miejski w Jarocinie, Al. Niepodległości 10, 63-200 Jarocin) lub w formie elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej (na adres e-mail sekretariat@jarocin.pl) lub ustnie do protokołu, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga lub wniosek dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 lipca.


Szczegóły dot. projektu miejscowego planu znajdują się na stronie internetowej:

https://bip2.wokiss.pl/jarocin/bip/dostep-do-innych-informacji-publicznych/obwieszczenia-i-informacje-burmistrza-jarocina.html?pid=16835

 

Źródło: jarocin.pl
Tworzenie stron i sklepów internetowych - internetka.pl

Czytaj również

OKNA MARCINKOWSKI
Polub nas na Facebooku