reklamy iJarocin.pl
reklamuj się w gazecie internetowej
reklamuj się w gazecie internetowej


Informacje z pierwszej ręki z policji i straży pożarnej w Jarocinie.
Najświeższe informacje z jarocińskiego biura ARiMR. Tematy ważne dla rolników i mieszkańców wsi w Jarocinie.
iPomagamy - wspieraj naszą zakładkę aktywnie

Reklama - Ciesielstwo - Dekarstwo - Pokrycia dachowe | Sławomir Głód

PARTNERZY - Zespół wyścigowy KM RACING TEAM

Najnowsze wiadomości z powiatu jarocińskiego dotyczące lokalnych wydarzeń sportowych.

W tym miejscu znajdziesz zapowiedzi i relacje z imprez kulturalnych w powiecie.

Masz temat? Napisz list do naszej Gazety Internetowej!
Gmina Kotlin

Od sierpnia nowe opłaty za wodę

2021-07-30 11:07:00

Od 2 sierpnia w gminie Kotlin będą obowiązywały nowe stawki za wodę i ścieki.

Na podstawie art. 24e ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę  i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028 ze zm.) Wójt Gminy Kotlin informuje  o zatwierdzonych decyzją nr PO.RZT.70.328.2021/D/PH z dnia 12 lipca 2021 r., wydaną przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, taryfach dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Kotlin.

 

Nowa taryfa opłat za wodę i ścieki na terenie gminy wejdzie w życie 2 sierpnia 2021 r. i obowiązywać będzie przez trzy lata.

 

Opłata za

Cena za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie  ścieków (zł/m3)

Pierwszy rok obowiązywania taryf

2021

Drugi rok obowiązywania taryf

2022

Trzeci rok obowiązywania taryf

2023

Woda

3,00 zł/netto

3,24 zł/brutto

3,10 zł/netto

3,35 zł/brutto

3,18 zł/netto

3,43 zł/ brutto

Abonament za wodomierz miesięcznie

1,80zł/netto

1,94 zł/brutto

1,90 zł/netto

2,05 zł/brutto

1,95 zł/netto

2,11 zł/brutto

Ścieki

5,00 zł/netto

5,40 zł/brutto

5,18 zł/netto

5,59 zł/brutto

5,22 zł/netto

5,64 zł/brutto

 

Do taryfowych cen i stawek opłat dolicza się  podatek VAT w wysokości określonej odrębnymi przepisami. Na dzień opracowania niniejszej Taryfy stawka podatku VAT wynosi 8 %.

 

Zatwierdzone taryfy wchodzą w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie tj. od dnia 2 sierpnia 2021r.


Tworzenie stron i sklepów internetowych - internetka.pl

Źródło: UG Kotlin

Znajdują się tutaj z informacje na temat rynku pracy w Jarocinie wraz z ofertami pracy z powiatowego urzędu pracy powiatu jarocińskiego.

Motoinformator

Reklama lombardu w Jarocinie
W tym miejscu znajdziesz zapowiedzi i relacje z imprez kulturalnych w powiecie.

W tym miejscu znajdziesz zapowiedzi i relacje z imprez kulturalnych w powiecie.

Reklama internetowa w gazecie

Dni Karpia 2021