reklamy iJarocin.pl
reklamuj się w gazecie internetowej
reklamuj się w gazecie internetowej
reklamuj się w gazecie internetowej

SKŁADY BUDOWLANE CZAJKA
Najświeższe informacje z jarocińskiego biura ARiMR. Tematy ważne dla rolników i mieszkańców wsi w Jarocinie.
iPomagamy - wspieraj naszą zakładkę aktywnie


PARTNERZY - Fundacja Legalna Kultura

PARTNERZY - Zespół wyścigowy KM RACING TEAM

Najnowsze wiadomości z powiatu jarocińskiego dotyczące lokalnych wydarzeń sportowych.

W tym miejscu znajdziesz zapowiedzi i relacje z imprez kulturalnych w powiecie.
Gmina Jarocin

Od marca wnioski o dofinansowanie na wymianę pieca

2021-02-24 12:46:39

Zdjęcie: Archiwum
Mieszkańcy gminy Jarocin mogą ubiegać się o dofinansowanie wymiany przestarzałych, zatruwających powietrze pieców węglowych na ogrzewanie ekologiczne. Z początkiem marca rusza kolejna edycja gminnego programu „Wymień piec”. Pula środków na tegoroczne wsparcie dla jest o 100 tys. zł wyższa niż w roku poprzednim i wynosi 500 tys. zł.

Głównym celem przedsięwzięcia pn. „Wymień piec” jest poprawa jakości powietrza w gminie Jarocin poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń oraz gazów cieplarnianych, pochodzących z indywidualnego ogrzewania mieszkań.


W ramach programu, mieszkańcy mogą pozyskać dotację w wysokości do 6 tys. zł na wymianę starego pieca na paliwo stałe (węgiel, drewno, miał itp.) na proekologiczne źródło ciepła (podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, pompa ciepła lub ogrzewanie gazowe).


Zainteresowani mogą składać wnioski w urzędzie miejskim od 1-31 marca. W pierwszej kolejności brane będą pod uwagę wnioski z lat poprzednich, następnie wnioski dotyczące strefy rewitalizacji, a później wnioski obejmujące pozostałe lokalizacje.


Na chwilę obecną w jarocińskim magistracie czeka 45 wniosków z poprzedniego roku, kwalifikujących się do realizacji. Warunkiem jednak otrzymania dotacji jest złożenie potwierdzenia aktualności wniosku. By nie tracić czasu, wnioski będą weryfikowane już w trakcie naboru. W kwietniu i maju planowane jest podpisywanie umów z osobami, które zostały zakwalifikowane do otrzymania gminnego wsparcia.
Osoby, którym przyznana zostanie dotacja, zgodnie z podpisana umową będą zobowiązane wymienić stary piec na proekologiczne źródło ciepła do końca października. Po wymianie należy złożyć wniosek o wypłatę dotacji wraz z dokumentami potwierdzającymi realizację przedsięwzięcia. Wypłata środków zostanie poprzedzona kontrolą, przeprowadzoną przez przedstawiciela urzędu miejskiego, który potwierdzi wykonane prace.


Pula środków na wymianę pieców rośnie z roku na rok. W ciągu 8 lat – do roku 2019 roku, samorząd dofinansował likwidację ok. 112 nieekologicznych pieców, przekazując na ten cel nieco ponad 200 tys. zł. Od tego czasu dofinansowanie znacząco wzrosło, ponieważ kolejne 200 tys. zł przeznaczono na wymianę nowych pieców w samym tylko roku 2019. W 2020 r. kwota wyniosła już 400 tys. zł, a w tym roku gmina przeznaczyła na wymianę starych pieców - 500 tys. zł. W ciągu ostatnich dwóch lat wymienionych zostało 91 pieców (31 w 2019r., 60 – w 2020r.), a w 2021 roku urząd zabezpieczył środki na kolejne ponad 80 dotacji.

 

Wnioski wraz z załącznikami należy składać:

-   w biurze obsługi klienta Urzędu Miejskiego w Jarocinie,
-   na adres Urzędu Miejskiego w Jarocinie (al. Niepodległości 10, 63-200 Jarocin).

 

Za datę złożenia wniosku uznaje się dzień wpływu do Urzędu Miejskiego w Jarocinie. Wnioski złożone przed dniem rozpoczęcia naboru i po dniu zakończenia naboru nie będą rozpatrzone.  

 

O dotację mogą ubiegać się:
1) podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych, w szczególności:
a) osoby fizyczne,
b) wspólnoty mieszkaniowe,
c) osoby prawne,
d) przedsiębiorcy,
2) jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

 

Wnioski można pobrać:
1) w biurze obsługi klienta Urzędu Miejskiego w Jarocinie,
2) na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Jarocinie
Źródło: jarocin.pl


Motoinformator

Reklama - Ciesielstwo - Dekarstwo - Pokrycia dachowe | Sławomir Głód
Reklama lombardu w Jarocinie


W ślubnym informatorze znajdziesz artykuły, porady dotyczące organizacji ślubu, wesela oraz wieczoru kawalerskiego lub panieńskiego.

Reklama internetowa w gazecie


W tym miejscu znajdziesz zapowiedzi i relacje z imprez kulturalnych w powiecie.

W tym miejscu znajdziesz zapowiedzi i relacje z imprez kulturalnych w powiecie.


iJarocin.pl reklamy POLUB NAS NA FACEBOOKU - ijarocin.pl