iJarocin.pl reklamy
Gmina Jarocin

Nowe krzewy i drzewa przy ul. Św. Ducha

Rozpoczęły się prace związane z zagospodarowaniem kolejnego terenu zieleni w centrum miasta. Po zrealizowaniu prac skwer przy rzeźbie hokeisty oraz pas zieleni przy ul. Św. Ducha w Jarocinie ozdabiały będą nowe drzewa i krzewy. Posadzonych zostanie tu 39 drzew oraz ponad 1800 krzewów.  

Zaprojektowana zieleń będzie miała charakter ozdobny i osłonowy. Posadzone zostaną drzewa alejowe w tym: 32 lipy oraz 7 wiśni piłkowanych, które już przyszłej wiosny zakwitną na różowo. Zieleńce pomiędzy ulicą a chodnikiem ozdobią niskie krzewy okrywowe, m. in. róże, śnieguliczki i irgi. Zostaną też wykonane zabiegi pielęgnacyjne istniejącego drzewostanu. W celu zabezpieczenia sieci podziemnej infrastruktury technicznej zostaną wprowadzone ekrany przeciwkorzenne, a dla nowo posadzonej zieleni zaprojektowano automatyczny system nawadniania. - Bardzo ucieszyła mnie informacja o tym, że gminie Jarocin udało się pozyskać dofinansowanie  na nowe nasadzenia. Drzewa i krzewy - nasadzone od ul. Parkowej do rzeźby hokeisty - ubogacą krajobraz naszego osiedla – podkreśla Maciej Śledzianowski, radny miejski. Prace mają zostać zrealizowane pod koniec listopada. 

Całość inwestycji to koszt blisko 290 tys. zł., z czego blisko 200 tys. zł stanowi dofinansowanie. Gmina Jarocin pozyskała wsparcie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na przedsięwzięcia związane z innowacyjną zieloną infrastrukturą i ochroną bioróżnorodności.


Głównym efektem ekologicznym inwestycji jest rozwój systemu zieleni w Jarocinie poprzez uzupełnienie brakującej części w jednym z głównych korytarzy ekologicznych i przewietrzania miasta w pobliżu śródmieścia Jarocina. Na obszarze przedsięwzięcia i w okolicy zwiększy się bioróżnorodność oraz powierzchnia biologicznie czynna. Poprawie ulegnie się stan jakości powietrza oraz jego wilgotność, a także zmniejszy się efekt "miejskiej wyspy ciepła". Teren przedsięwzięcia będzie bardziej odporny na zjawiska ulewnych deszczy poprzez zwiększenie lokalnego retencjonowania wody. 

Tworzenie stron i sklepów internetowych - internetka.pl

Czytaj również

ERIKO MOBILNY ŻURAW
OKNA MARCINKOWSKI
Polub nas na Facebooku