iJarocin.pl reklamy
Gmina Kotlin

Nabór wniosków na wymianę pieców

2022-01-07 14:01:00
Do 30 kwietnia 2022 r. Urząd Gminy Kotlin prowadzi nabór wniosków dotacyjnych na wymianę pieca.

Dotacja z budżetu Gminy  będzie udzielona w wysokości 50 % kosztów kwalifikowanych  inwestycji, ale nie więcej niż 5.000 złotych brutto.

 

Na realizację projektu w 2022 r. w budżecie Gminy zabezpieczono kwotę 60 tysięcy złotych.

 

Dotacja udzielana jest na dofinansowanie wymiany kotłów/pieców niskosprawnych na niskoemisyjne źródła ciepła, poprzez zakup i montaż nowych (koszt kwalifikowany):

 

 •  kotłów gazowych;
 •  kotłów elektrycznych;
 •  kotłów olejowych;
 •  zakup pompy ciepła;
 •  wysokosprawnych kotłów klasy 5 na paliwa stałe.

 

WAŻNE!

 Na terenach, na których istnieje możliwość przyłączenia się do sieci gazowej, dotacja może być udzielona wyłącznie w przypadku wymiany kotła z paliwa stałego na paliwo gazowe, olejowe, ogrzewanie elektryczne, pompy ciepła.

 

UWAGA!

 • wnioski będą przyjmowane i rozpatrywane wg kolejności wpływu;
 • wnioski nierozpatrzone w danym roku kalendarzowym z powodu wyczerpania limitu środków finansowych będą rozpatrywane, w pierwszej kolejności, w następnym  roku budżetowym;
 • dofinansowanie przyznaje się tylko raz dla danego budynku;
 • złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania;
 • dofinansowanie dotyczy tylko wymiany istniejącego już pieca. Dotacji nie udziela się na instalowanie ogrzewania ekologicznego w nowo budowanych obiektach;
 • wymiana dotychczasowego źródła ciepła nie może zostać rozpoczęta przed podpisaniem umowy z Gminą Kotlin.

 

Wniosek na wymianę źródła ciepła należy składać w terminie do dnia 30 kwietnia 2022 r.

 

Wniosek można pobrać poniżej ze strony internetowej lub w Urzędzie Gminy Kotlin.

 

Informacje na ww. temat można uzyskać w Urzędzie Gminy Kotlin, pod numerami telefonu (62) 740 54 81 wew. 34.

Źródło: UG Kotlin


Czytaj również

Polub nas na Facebooku