reklamy iJarocin.pl
reklamuj się w gazecie internetowej
reklamuj się w gazecie internetowej
reklamuj się w gazecie internetowej
reklamuj się w gazecie internetowej

Okna Marcinkowski producent okien i drzwi PCV

Najświeższe informacje z jarocińskiego biura ARiMR. Tematy ważne dla rolników i mieszkańców wsi w Jarocinie.
iPomagamy - wspieraj naszą zakładkę aktywnie

Reklama - Ciesielstwo - Dekarstwo - Pokrycia dachowe | Sławomir Głód

PARTNERZY - Zespół wyścigowy KM RACING TEAM

Najnowsze wiadomości z powiatu jarocińskiego dotyczące lokalnych wydarzeń sportowych.
FACEBOOK ijarocin.pl
Powiat Jarociński

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa na terenie powiatu jarocińskiego 2021/2022

2021-10-12 13:10:00

Starosta Jarociński na podstawie art. 8a ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 945 ze zm.) udostępnia Listę jednostek nieodpłatnego poradnictwa, funkcjonujących na terenie powiatu jarocińskiego.

Wsparcie dla dzieci niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością do czasu podjęcia nauki w szkole:

 

Pomoc prawna w zakresie prawa rodzinnego, w sprawach przeciwdziałania  przemocy w rodzinie.
W ramach interwencji kryzysowej poradnictwo: psychologiczne, socjalne, rodzinne:

 

 

Udzielanie informacji osobom bezrobotnym  oraz pośrednictwo zawodowym dla osób poszukujących pracy:

 

 

Pomoc w zakresie:-  rozpoznania: trudności w nauce problemów wychowawczych w domu, kłopotów z zachowaniem w szkole, trudności z wyborem zawodu, problemów rodzinnych innych wg zapotrzebowania klientów:

 

 

Pomoc w ramach procedury Niebieskiej Karty na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie:

 

 

Pomoc w ramach profilaktyki zdrowia konsultacje dot. poradnictwa zdrowia psychicznego na podstawie ustawy o zdrowiu psychicznym:

 

 

Rehabilitacja społeczno-zawodowa, poprzez zapewnienie wsparcia oraz odpowiedniej pozamedycznej opieki środowiskowej:

 

 

Praca socjalna, pomoc finansowa:

 

 

Pomoc psychoterapeutyczna, motywowanie do podjęcia leczenia odwykowego:

 

 

Pomoc w ramach procedury zobowiązania do leczenia odwykowego na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

 

 

Podtrzymywanie aktywności psychoruchowej, rozwijanie kontaktów towarzyskich i kulturalnych, zapobieganie osamotnieniu, propagowanie zdrowego stylu życia, oraz aktywnego wykorzystania czasu wolnego:

 

 

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz mediacja: 

 

Więcej informacji na stronie: 

www.powiatjarocinski.pl/Lista_jednostek_nieodplatnego_poradnictwa

 

 

 

 

 

 

 

 


Transport medyczny - Straż Grupa Serwisowa

Źródło: Artykuł sponsorowany

Znajdują się tutaj z informacje na temat rynku pracy w Jarocinie wraz z ofertami pracy z powiatowego urzędu pracy powiatu jarocińskiego.

Motoinformator

LOMBARD SMOK - Gotówka od ręki

W tym miejscu znajdziesz zapowiedzi i relacje z imprez kulturalnych w powiecie.

Reklama internetowa w gazecie

Tworzenie stron i sklepów internetowych - internetka.pl