iJarocin.pl reklamy
Porady prawne

Kiedy można skorzystać z wakacji kredytowych?

Tym razem radcy prawni z ramienia Fundacji Auditorium z Wrześni poruszają temat wakacji kredytowych.

Coraz więcej osób zadaje pytanie, co to są wakacje kredytowe i kiedy można z nich skorzystać.

Tak zwane wakacje kredytowe to pomoc udzielana kredytobiorcom w spłacie kredytów hipotecznych w złotych polskich z uwagi m.in. wysoką inflację oraz wysoki poziom stóp procentowych.

Od 29 lipca 2022 r. obowiązuje ustawa o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom, która zawiera przepisy o wsparciu kredytobiorców.

Wakacje kredytowe mogą dotyczyć jednej umowy zawartej w złotych polskich w celu nabycia nieruchomości przeznaczonej na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Wakacje kredytowe to nic innego jak przerwa nawet ośmiu miesięcy w spłacie rat kredytu:

  • po 2 miesiące w trzecim i czwartym kwartale 2022 r.

  • po 1 miesiącu w każdym z czterech kwartałów 2023 r.

Wakacje kredytowe dotyczą zarówno części kapitałowej, jak i odsetkowej kredytu. W związku z udzielonymi wakacjami kredytowymi terminy na spłatę określonych rat zostaną przedłużone bez naliczania dodatkowych opłat.

Aby wystąpić o udzielenie wakacji kredytowych należy złożyć odpowiedni wniosek w banku, który udzielił kredytu.

Z wakacji kredytowych mogą skorzystać również osoby, które wzięły pożyczkę hipoteczną, pod warunkiem, że pożyczka ta została udzielona na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych.

Wakacje kredytowe dotyczą również kredytów hipotecznych refinansujących i konsolidacyjnych. Umowa kredytowa powinna jednak spełniać wszystkie warunki wynikające z przepisów ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom.

Należy mieć jednak na uwadze, że wakacje kredytowe dotyczą tylko tych kredytów hipotecznych i ewentualnie pożyczek hipotecznych, które spłacane są na bieżąco. W przypadku, gdy mamy do czynienia z długiem w całości wymagalnym, co do którego wydany został już wyrok sądowy – wakacje kredytowe nie znajdą zastosowania. Również w sytuacji, gdy egzekucję prowadzi już komornik – wówczas dłużnik nie może skorzystać z wakacji kredytowych. Chcąc jednak uzyskać więcej czasu na spłatę zadłużenia – dłużnik może w takim przypadku skierować odpowiednie pismo do komornika sądowego lub wierzyciela z prośbą o przesunięcie terminu płatności lub też rozłożenie zadłużenia na raty.

Niniejsza opinia porusza jedynie część kwestii związanych z wakacjami kredytowymi oraz z przerwą w spłacie zobowiązań finansowych. Dalsze informacje można uzyskać w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punktach nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, jak również bezpośrednio w banku, który udzielił kredytu.

 


Porada przygotowana została przez radców prawnych z ramienia Fundacji Auditorium z Wrześni, która w 2022 roku w ramach realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej prowadzi punkt nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu jarocińskiego (projekt finansowany ze środków powiatu jarocińskiego, pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa).

 

 

Źródło: *Artykuł partnera
Tworzenie stron i sklepów internetowych - internetka.pl

Czytaj również

SMOK SKUP-SPRZEDAŻ