iJarocin.pl reklamy
Edukacja

Jak na maturach wypadły szkoły z powiatu jarocińskiego?

Powiat jarociński przedstawił podsumowanie wyników matur w szkołach ponadpodstawowych z terenu powiatu jarocińskiego. Jak wypadły?

W Liceum Ogólnokształcącym nr 1 w Jarocinie do egzaminu przystąpiło 159 uczniów, z czego 156 osób zdało egzamin maturalny, a 3 mogą przystąpić do egzaminu poprawkowego. Zdawalność była więc duża i wynosiła 98,11%.

 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Jarocinie został wyszczególniony z podziałem na liceum i technikum. W liceum do egzaminu przystąpiło 57 uczniów, z czego 40 zdało egzamin maturalny, a 15 może przystąpić do poprawki. Zdawalność w liceum wyniosła 70,18%. Z kolei z technikum do egzaminu przystąpiło 168 uczniów, z czego 154 zdało, a 13 będzie mogło zdawać egzamin poprawkowy. Zdawalność w technikum wyniosła więc 91,67%.

 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Jarocinie również wyszczególniono z podziałem na liceum i technikum. W tym pierwszym do egzaminu przystąpiło 72 uczniów, z czego zdało go 59, a 11 może go poprawić. Zdawalność w liceum wyniosła 81,94%. W przypadku technikum do egzaminu maturalnego przystąpiło 55 osób, z czego zdało go 42 uczniów, a 9 może skorzystać z poprawki. Zdawalność wyniosła więc 76,36%.

 

W Zespole Szkół Przyrodniczo - Biznesowych w Tarcach do egzaminu przystąpiło 41 uczniów technikum, z czego 28 zdało maturę, a 9 osób może pisać egzamin poprawkowy. Zdawalność wyniosła więc 68,29%.

Źródło: Facebook/Powiat Jarociński
Tworzenie stron i sklepów internetowych - internetka.pl

Czytaj również

Polub nas na Facebooku