iJarocin.pl reklamy
Gmina Kotlin

Gmina zaprasza do konsultacji dotyczących opieki nad bezdomnymi zwierzętami

Gmina Kotlin zaprasza do udziału w konsultacjach nad projektem programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi na rok 2023.

- Działając  na podstawie art.11 a ust.7 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2022 poz.572ze zm.) zapraszamy wszystkie zainteresowane  organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działające na obszarze  gminy, do wzięcia udziału w konsultacjach nad projektem uchwały  Rady Gminy Kotlin w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kotlin na rok 2023 - informuje Urząd Gminy Kotlin.

Opinie oraz uwagi  o programie można składać w następujący sposób:

  • składanie opinii  na piśmie  w Urzędzie Gminy Kotlin, pokój  nr 7 w dni robocze, w godzinach od 7.30 – do 15.30 lub przesłanie pocztą na adres: Urząd Gminy  Kotlin, ul. Powstańców Wlkp. 3, 63-220 Kotlin;
  • składanie uwag i opinii za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: blaszczyk@kotlin.com lub ug@kotlin.com

 

Jednocześnie gmina informuje, że zgodnie z art. 11a ust.8 podmioty, o których mowa w ust.7 przytaczanej powyżej ustawy, wydanie opinii następuje w terminie 21 dni od dnia podania do publicznej wiadomości niniejszej informacji tj. do dnia 23 stycznia 2023 r. Niewydanie opinii ww. terminie, uznaje się za akceptację programu.

 

Projekt uchwały ws.przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kotlin na rok 2023

Źródło: kotlin.com
Tworzenie stron i sklepów internetowych - internetka.pl

Czytaj również

cermotor
ERIKO MOBILNY ŻURAW
OKNA MARCINKOWSKI
Polub nas na Facebooku
SMOK SKUP-SPRZEDAŻ