iJarocin.pl reklamy
Ważne sprawy

Gmina Jarocin podaje informację odnośnie dystrybucji jodku potasu

Zdjęcie: Zdjęcie poglądowe

Obecnie nie ma zagrożenia radiacyjnego, jednak na wypadek jego wystąpienia gmina Jarocin jest zabezpieczona i przygotowana do dystrybucji tabletek jodku potasu. Wyznaczono osiem punktów gdzie w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego mieszkańcy objęci zostaną akcją jodową.

Przygotowanie Planu dystrybucji preparatów ze stabilnym jodem na wypadek zagrożenia radiacyjnego w Gminie Jarocin to standardowa procedura przewidziana w przepisach prawa i stosowana na wypadek wystąpienia katastrofy nuklearnej, podczas których nastąpiło uwolnienie radioaktywnych izotopów jodu. 
Sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez Państwową Agencję Atomistyki. Zgodnie z aktualnymi wytycznymi rządowymi, procedura zostanie uruchomiona dopiero po zaistnieniu zdarzenia uzasadniającego jego podanie. Jeżeli dojdzie do zdarzenia radiacyjnego komunikat o tym zostanie podany w mediach ogólnopolskich i lokalnych. Dystrybucja tabletek ruszy natychmiast po wydaniu stosownej decyzji przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
 

Przyjęcie stabilnego jodu dystrybuowanego w postaci tabletek jodku potasu nasyca tarczycę stabilnym jodem, blokując tym samym wchłanianie przez nią radioaktywnego jodu oraz zapobiega jego gromadzeniu się. Profilaktyczne przyjmowanie jodku potasu na własną rękę jest odradzane przez lekarzy i specjalistów.
Tak jak w przypadku innych leków, także w przypadku tabletek ze stabilnym jodem, jeśli występują jakiekolwiek obawy, choroby przewlekłe lub jeśli mamy jakiekolwiek wątpliwości co do możliwości przyjęcia leku, należy skonsultować się z lekarzem.
 
 
 
Osoby, które w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego zostaną objęte akcją jodową:
- noworodki, niemowlęta, dzieci, młodzież oraz dorośli (w tym kobiety w ciąży) do ukończenia 60 roku życia.
 

Dla osób niepełnoletnich preparat jodowy będzie pobierał rodzic lub opiekun. Niemowlętom i dzieciom do ukończenia 2. roku życia preparat powinno się podawać rozdrobniony wraz z pokarmem. 
 
W celu uniknięcia natłoku osób zaleca się przybycie jednego przedstawiciela gospodarstwa domowego, który otrzyma w odpowiedniej ilości lek dla pozostałych uprawnionych członków gospodarstwa domowego. Nie jest wymagane posiadanie przy sobie dowodu tożsamości.
 

Lek wydawany będzie bezpłatnie.
 

Mieszkańcy będą proszeni o stawianie się do punktów dystrybucji tabletek zgodnie z miejscem zamieszkania. Przypisanie mieszkańców do punktów pozwoliło na oszacowanie potrzebnej ilości preparatów. Przynależne ulice do punktów dystrybucji w mieście Jarocin są tożsame z granicami obwodów publicznych szkół podstawowych.
 
 
Tworzenie stron i sklepów internetowych - internetka.pl

Czytaj również

OKNA MARCINKOWSKI
Polub nas na Facebooku