iJarocin.pl reklamy
Ważne sprawy

Gmina Jarocin - informacja dotycząca sprzedaży węgla

Gmina Jarocin przystąpiła do zakupu preferencyjnego węgla z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych.

Mając na uwadze trudną sytuację na rynku węglowym, która dotyka również mieszkańców, gmina Jarocin podejmuje możliwe w obecnym czasie działania.
 
Ilość paliwa stałego dostępna dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego do 31 grudnia 2022 r. wynosi 1,5 tony oraz od 1 stycznia 2023 r. kolejne 1,5 tony.
 
Rozpoczęty został nabór wniosków na preferencyjny zakup węgla w roku 2022.
 
Wnioski można złożyć:
 • w wersji papierowej:
  • w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Jarocinie (budynek Jarocińskiej Agencji Rozwoju Sp.  o.o., ul. Kościuszki 15B w Jarocinie)
  • lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Jarocinie, Al. Niepodległości 10, 63-200 Jarocin
 • lub w wersji elektronicznej przesłać na adres ePUAP Urzędu Miejskiego w Jarocinie.
  • Wniosek o zakup składa się na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
  • W przypadku złożenia wniosku o zakup za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek o zakup opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

 

Wniosek musi być czytelnie podpisany, nie będą przyjmowane skany/zdjęcia wniosków.

 
Ponadto gmina Jarocin dostarczy do sołtysów druki wniosków, by umożliwić mieszkańcom odbiór formularzy w danej wiosce. W najbliższym czasie zostanie przekazana informacja o odbiorze przez pracowników Urzędu Miejskiego wypełnionych wniosków (zostanie wskazany dzień i godzina odbioru wniosków na terenie sal wiejskich na terenie gminy Jarocin).
 

Minister Aktywów Państwowych ustalił, że ilość paliwa stałego dostępna dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego do 31 grudnia 2022 r. wynosi 1,5 tony oraz od 1 stycznia 2023 r. kolejne 1,5 tony.
 
Gmina zakupi węgiel od podmiotu wskazanego przez Ministra właściwego ds. aktywów państwowych. Węgiel będzie pochodził z importu.
 
Parametry jakościowe zakupionego węgla zostaną potwierdzone najbardziej aktualnym certyfikatem jakości, który Gmina otrzyma do umowy/zamówienia.
 
Dostępny sortyment węgla to:

 
 1. orzech,
 2. miał,
 3. groszek/ekogroszek (Gmina nie posiada szczegółowszych informacji, czy to będzie ekogroszek czy groszek. Jeśli będzie możliwość wskazania przy zamówieniu przez Gminę Jarocin konkretnej pozycji, to zostanie wskazany ekogroszek, ponieważ o to zazwyczaj mieszkańcy pytają. Nie ma jednak gwarancji, czy Gmina będzie miała możliwość wyboru).
 
Preferencyjna cena zakupu, od Gminy Jarocin, węgla dla mieszkańców nie przekroczy preferencyjnej kwoty 2 000,00 zł brutto za tonę.
 
 
 
O kolejnych etapach realizacji przedsięwzięcia mieszkańcy będą informowani na bieżąco, w zależności od przekazywanych gminie wyjaśnień i informacji przez władze rządowe oraz spółki skarbu państwa.
 
 
 
WARTO WIEDZIEĆ
 
 
 
Wcześniejsze złożenie przez mieszkańców gminy Jarocin wstępnej deklaracji dotyczącej zapotrzebowania gospodarstwa domowego na węgiel w ramach zakupu preferencyjnego (zakup w terminie do 31.12.2022r.) nie jest równoznaczne z możliwością zakupu węgla na preferencyjnych warunkach. Warunkiem koniecznym dokonania zakupu paliwa stałego na preferencyjnych warunkach jest złożenie niniejszego wniosku i przejście jego poprawnej weryfikacji.
 
 
 
Osoby, które nie złożyły wstępnej deklaracji dotyczącej zapotrzebowania gospodarstwa domowego na węgiel w ramach zakupu preferencyjnego (zakup w terminie do 31.12.2022r.)  mogą bez żadnych dodatkowych czynności/zgłoszeń złożyć wniosek o zakup preferencyjny do 1,5 tony paliwa stałego przez gospodarstwo domowe w terminie do 31 grudnia 2022 r.
 
 
 
Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych do dokonania zakupu preferencyjnego w ilości 1,5 tony w okresie do 31.12.2022r. jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która:
 
 • spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692 i 1967),
 • nie nabyła (ani żaden członek jej gospodarstwa domowego, którego dotyczy wniosek) paliwa stałego na sezon grzewczy przypadający na lata 2022-2023, po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę w ilości co najmniej takiej jak określona w przepisach wydanych na podstawie art. 8 ust. 2, czyli dla wniosku dotyczącego zakupu do dnia 31.12.2022r. - 1,5 tony (dla wniosku na zakup od 01.01.2023r. kolejne 1,5 tony).
 
 
Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym „Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576), do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu - w przypadku głównych źródeł ogrzewania wpisanych lub zgłoszonych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.”
 
 
Cena zakupu węgla nie przekroczy 2 000,00 zł / tonę i nie obejmuje kosztów transportu z punktu sprzedaży do gospodarstwa domowego. Koszt transportu ponosi kupujący.
 
 
Dla zakupu węgla w okresie od 1 stycznia 2023 roku konieczne będzie złożenie kolejnego wniosku - wówczas maksymalna ilość węgla będzie wynosiła kolejne 1,5 tony.
Tworzenie stron i sklepów internetowych - internetka.pl

Czytaj również

SALON PŁYTEK CERAMICZNYCH INSPIRO JAROCIN
HUBUS - OKNA INWENTARSKIE - GARAŻE - KOKANIN
Materiały budowlane Chodorowski
OKNA MARCINKOWSKI
Kostka brukowa Jarocin
Polub nas na Facebooku