reklamy iJarocin.pl
reklamuj się w gazecie internetowej
reklamuj się w gazecie internetowej
reklamuj się w gazecie internetowej


Informacje z pierwszej ręki z policji i straży pożarnej w Jarocinie.
Najświeższe informacje z jarocińskiego biura ARiMR. Tematy ważne dla rolników i mieszkańców wsi w Jarocinie.
iPomagamy - wspieraj naszą zakładkę aktywnie

Reklama - Ciesielstwo - Dekarstwo - Pokrycia dachowe | Sławomir Głód

PARTNERZY - Zespół wyścigowy KM RACING TEAM

Najnowsze wiadomości z powiatu jarocińskiego dotyczące lokalnych wydarzeń sportowych.

W tym miejscu znajdziesz zapowiedzi i relacje z imprez kulturalnych w powiecie.

Masz temat? Napisz list do naszej Gazety Internetowej!
Jarocin

Gmina czeka na propozycje do GPR

2021-05-14 12:48:11

Zdjęcie: Archiwum
Do 1 czerwca można składać propozycje do zmienianego Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Jarocin.

Zgłaszane przedsięwzięcia rewitalizacyjne powinny być zlokalizowane na wyznaczonym obszarze rewitalizacji, realizować założone cele i kierunki działań określonych w Gminnym Programie Rewitalizacji dla Gminy Jarocin oraz oddziaływać w miarę potrzeb na sfery: społeczną, gospodarczą, środowiskową,  przestrzenno-funkcjonalną, techniczną.
 
 
1 czerwca  mija termin, do którego podmioty uprawnione do zgłoszenia zmian do GPR-u, mogą składać karty planowanych przedsięwzięć rewitalizacji. 
 
 

Kto może składać zmiany do GPR-u? 
 • mieszkańcy obszaru rewitalizacji (mapa z obszarem rewitalizacji dostępna  TUTAJ)
 • właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości,  
 • podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na obszarze rewitalizacji, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego,  
 • mieszkańcy Gminy Jarocin - inni niż zamieszkali na obszarze rewitalizacji,
 • podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą lub działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne,
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,  
 • organy władzy publicznej,  
 • podmioty realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

Karta planowanego przedsięwzięcia rewitalizacji jest dostępna:
 
 • w formie papierowej w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Jarocinie,  ul. T. Kościuszki 15B (parter), 63-200 Jarocin
 • w formie elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Jarocinie w zakładce: „ Strategie rozwoju i raporty
 
Wypełnioną kartę planowanego przedsięwzięcia rewitalizacji, podpisaną czytelnie imieniem i nazwiskiem można przekazać:
 • osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Jarocinie, ul. T. Kościuszki 15B (parter), 63-200 Jarocin
 • drogą korespondencyjną z dopiskiem „Karta planowanego przedsięwzięcia rewitalizacji - zmiana GPR” pod adres: Urząd Miejski w Jarocinie, Al. Niepodległości 10, 63-200 Jarocin  
 • drogą elektroniczną na adres: rewitalizacja@jarocin.pl

Chcesz dowiedzieć się więcej? 

Zainteresowani więcej informacji uzyskają od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00-16:00 w Urzędzie Miejskim w Jarocinie - Wydziale Planowania Strategicznego mieszczącym się przy ul. T. Kościuszki 15A (parter, dawny tzw. Dom Partii, później siedziba Straży Miejskiej), 63-200 Jarocin.  Pracownicy wydziału są też dostępni pod numerem tel.: 884 320 270 oraz adresem e-mail.: rewitalizacja@jarocin.pl

Tworzenie stron i sklepów internetowych - internetka.plMotoinformator

Reklama lombardu w Jarocinie
W tym miejscu znajdziesz zapowiedzi i relacje z imprez kulturalnych w powiecie.

W tym miejscu znajdziesz zapowiedzi i relacje z imprez kulturalnych w powiecie.

Reklama internetowa w gazecie

Tworzenie stron i sklepów internetowych - internetka.pl