iJarocin.pl reklamy
Gmina Kotlin

Dostali dofinansowanie, będą wycieczki

2022-05-04 14:26:50
Zdjęcie: Facebook/Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Woli Książęcej

Gmina Kotlin otrzymała dofinansowanie w ramach Przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą  „Poznaj Polskę” – edycja 2022, na realizację krajowych wycieczek szkolnych, które mają na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki.


Minister Edukacji i Nauki przyznał środki finansowe z budżetu państwa na realizację zadania w formie dotacji celowej w łącznej wysokości: 39.456 zł.

Dofinansowaniem zostały objęte szkoły, które zgłosiły się do programu:

-Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kotlinie, kwota 10.000 zł,

-Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Woli Książęcej, kwota 29.456 zł.

Całkowity koszt zadania wynosi łącznie 56.992 zł, w tym:

-finansowy wkład własny zapewniony przez Gminę Kotlin:  9.864 zł,

-finansowy wkład własny zapewniony przez wpłaty Rodziców: 7.672 zł.

Dzięki pozyskanym środkom planuje się realizację 5 wycieczek szkolnych, w tym 3 wycieczki jednodniowe, 1 wycieczka dwudniowa i 1 wycieczka trzydniowa. Uczniowie zwiedzą m.in. Warszawę, Toruń, Wrocław, Złoty Stok, Srebrną Górę, Częstochowę i Katowice.

Przewidywana liczba uczniów, którzy wezmą udział  w wycieczkach edukacyjnych, to 215. Termin realizacji wycieczek planuje się nie później niż do dnia 24.06.2022 r.

Źródło: kotlin.com


Czytaj również

Polub nas na Facebooku