iJarocin.pl reklamy
Z gminy

Delegacja z Norwegii z wizytą w Jarocinie

 Z wizytą studyjną wybrali się do Jarocina przedstawiciele gminy Ås - norweskiego partnera projektu realizowanego wspólnie z naszą gminą.

Podczas kilkudniowego pobytu delegacja z Norwegii miała okazję nie tylko porozmawiać o działaniach prowadzonych w ramach projektu, ale także wziąć udział w wielu przedsięwzięciach, spotkaniach i wydarzeniach realizowanych w Jarocinie i na terenie gminy.
 
W Kamienicy Kultury rozmawiano z liderami organizacji pozarządowych. Podczas spotkania z burmistrzem Jarocina, Adamem Pawlickim, pierwszym zastępcą burmistrza Bartoszem Walczakiem oraz skarbnikiem gminy Agnieszką Stachowiak poruszono m.in. temat partycypacji społecznej w życiu samorządu oraz w ochronie środowiska. Goście wzięli też udział w uroczystym otwarciu rynku po rewitalizacji, pokazie iluminacji oraz fontanny.
 
W Jarocińskim Ośrodku Kultury rozmawiano o aktywnościach kulturalnych i społecznych w gminie Jarocin, a także o działalności Centrum Wsparcia dla Organizacji Pozarządowych, które realizowane jest w ramach projektu norweskiego i koordynowane przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Jarocin. W Centrum Usług Społecznych zapoznano się z działalnością placówki.
 
Delegacja mogła zobaczyć efekty zazieleniania Jarocina, a w Parku Radolińskich obejrzeć pomniki przyrody, aleje grabowe oraz osie widokowe. Była też okazja, by porozmawiać o planowaniu przestrzennym w gminie oraz o nowych mieszkaniach budowanych przez Jarocińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego.     Kolejna dyskusja dotyczyła wzmocnienia potencjału społecznego poprzez zaangażowanie mieszkańców (zwłaszcza młodego pokolenia) w organizację wydarzeń, a także współpracę samorządu z młodzieżą. Omówiono m.in. wydarzenia związane ze Streetworkingiem.
 
Na gości czekało wiele atrakcji – wśród nich: wycieczka Jarocińską Drezyną Rowerową, seans w planetarium w Potarzycy, pobyt w Centrum Aktywności Lokalnej w Łuszczanowie. W Muzeum Regionalnym goście z Norwegii obejrzeli Strefę Odkrywania Wyobraźni i Aktywności (SOWA), chętnie angażując się również w różne doświadczenia naukowe. Zwiedzili też wystawę stałą, opowiadającą o historii Ziemi Jarocińskiej, Powstaniu Wielkopolskim, o czasach PRL. Z zainteresowaniem posłuchano też opowieści o najbardziej charakterystycznym dla Jarocina wydarzeniu - Jarocin Festiwal. Goście wraz z gospodarzami wzięli również udział w spektaklu zrealizowanym z Funduszy Norweskich przez dwa teatry – polski i norweski. Aktorami byli uczestnicy warsztatów terapii zajęciowych oraz osoby niewidome.
 
Przez kilka dni rozmawiano o różnych inicjatywach i przedsięwzięciach realizowanych z Funduszy Norweskich, podkreślając ich znaczenie dla rozwoju lokalnego społeczeństwa.  
 

    Uczestnikami wizyty ze strony norweskiej byli: Alexander Krohg Plur – dyrektor ds. kultury, Ellen Sibe Kråkenes – kierownik ds. Kultury, Sportu i Wolonatriatu, Shane Connolly – manager ds. Administracji i kierownik Międzynarodowego Centrum Kultury, Marianne Selvik – dyrektor Biblioteki w Ås, Martin Løken – zastępca Burmistrza. Ze strony polskiej koordynatorem była Martyna Jańczak z Urzędu Miejskiego w Jarocinie.
 
Tworzenie stron i sklepów internetowych - internetka.pl

Czytaj również

ERIKO MOBILNY ŻURAW
OKNA MARCINKOWSKI
Polub nas na Facebooku