reklamy iJarocin.pl
reklamuj się w gazecie internetowej
reklamuj się w gazecie internetowej


Reklama - COLORSHIRT.PL - Nadruki na koszulki, gadżety reklamowe z nadrukiem dla firm
AUTOPROMOCJA - Napisz list do naszej redakcji ijarocin.pl
Najświeższe informacje z jarocińskiego biura ARiMR. Tematy ważne dla rolników i mieszkańców wsi w Jarocinie.

Informacje z pierwszej ręki z policji i straży pożarnej w Jarocinie.


PARTNERZY - Fundacja Legalna Kultura

PARTNERZY - Zespół wyścigowy KM RACING TEAM

Znajdują się tutaj z informacje na temat rynku pracy w Jarocinie wraz z ofertami pracy z powiatowego urzędu pracy powiatu jarocińskiego.

Informator Zdrowie i Aktywność - porady i ciekawostki

Masz temat? Napisz list do naszej Gazety Internetowej!
Przetarg

CBA w Jarocinie

2019-06-14 10:00:15

Zdjęcie: www.cba.gov.pl
Funkcjonariusze wydziału postępowań kontrolnych poznańskiej delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego przeprowadzili czynności analityczno – informacyjne dotyczące sprzedaży nieruchomości o powierzchni 41,7807 ha położonej w Jarocinie. Sprzedaż miała się odbyć w drodze przetargu pisemnego ograniczonego.

Jak wynika ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Jarocin, nieruchomości te zakwalifikowane zostały jako tereny z przewagą obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz usług (tereny skoncentrowanej aktywności gospodarczej) – z wyłączeniem aktywności związanych z produkcją rolniczą i obsługą rolnictwa. Wbrew treści studium, władze Miasta i Gminy Jarocin zdecydowały się na sprzedaż ww. nieruchomości na cele rolne, zawężając krąg potencjalnych nabywców do osób uprawnionych do nabywania nieruchomości rolnych, zgodnie z ustawą z dnia 1 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego. Cenę wywoławczą za tę nieruchomość, położoną w granicach Miasta Jarocin, określono na 3.355.000,00 zł, tj. około 8 zł/m2.

 

23 maja 2019 roku, tj. w dniu, w którym miała odbyć się część jawna przetargu, funkcjonariusze udali się do Urzędu Miejskiego w Jarocinie i uczestniczyli w części jawnej przetargu. Wówczas zauważyli, że koperty zawierające oferty zostały już wcześniej otwarte przez pracowników Urzędu Miejskiego. Przewodniczący komisji przetargowej wyjaśnił, że otwarcia kopert z ofertami dokonano wcześniej, w celu sprawdzenia, czy oferenci spełniają warunki przetargowe i kwalifikują się do uczestnictwa w przetargu.

 

Jak ustalili funkcjonariusze poznańskiej delegatury CBA, dokonanie otwarcia kopert z ofertami na etapie kwalifikowania oferentów do przetargu było sprzeczne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości. Wystąpienie takiej sytuacji stworzyło nadto możliwość wglądu w treść oferty i okazję do wywierania wpływu na wynik przetargu poprzez manipulację przebiegiem postępowania np. w wyniku korygowania treści oferty lub jej profilowania pod kątem ofert konkurencyjnych, przed oficjalną czynnością otwarcia kopert z ofertami. W szczególności mogło dojść do ujawnienia ceny zawartej w ofercie, co godzi w zasadę uczciwej konkurencji oraz zasadę niejawności ofert przed momentem ich otwarcia w części jawnej przetargu.

 

Biorąc pod uwagę ww. okoliczności, pismem z dnia 24 maja 2019 roku, Delegatura CBA w Poznaniu wystąpiła do Burmistrza Jarocina z wnioskiem o unieważnienie ww. przetargu. W dniu 28 maja 2019 roku Burmistrz Jarocina wydał zarządzenie w sprawie jego unieważnienia.
Źródło: www.cba.gov.pl/Wydział Komunikacji Społecznej CBA


Reklama - Ciesielstwo - Dekarstwo - Pokrycia dachowe | Sławomir Głód
Reklama lombardu w Jarocinie

W tym miejscu znajdziesz zapowiedzi i relacje z imprez kulturalnych w powiecie.
-->


W ślubnym informatorze znajdziesz artykuły, porady dotyczące organizacji ślubu, wesela oraz wieczoru kawalerskiego lub panieńskiego.

W ślubnym informatorze znajdziesz artykuły, porady dotyczące organizacji ślubu, wesela oraz wieczoru kawalerskiego lub panieńskiego.


W tym miejscu znajdziesz zapowiedzi i relacje z imprez kulturalnych w powiecie.

W tym miejscu znajdziesz zapowiedzi i relacje z imprez kulturalnych w powiecie.


iJarocin.pl reklamy POLUB NAS NA FACEBOOKU - ijarocin.pl