reklamy iJarocin.pl
reklamuj się w gazecie internetowej
reklamuj się w gazecie internetowej

iPomagamy - wspieraj naszą zakładkę aktywnie
Najświeższe informacje z jarocińskiego biura ARiMR. Tematy ważne dla rolników i mieszkańców wsi w Jarocinie.

Informacje z pierwszej ręki z policji i straży pożarnej w Jarocinie.


PARTNERZY - Fundacja Legalna Kultura

PARTNERZY - Zespół wyścigowy KM RACING TEAM

Najnowsze wiadomości z powiatu jarocińskiego dotyczące lokalnych wydarzeń sportowych.

Znajdują się tutaj z informacje na temat rynku pracy w Jarocinie wraz z ofertami pracy z powiatowego urzędu pracy powiatu jarocińskiego.

W tym miejscu znajdziesz zapowiedzi i relacje z imprez kulturalnych w powiecie.

Masz temat? Napisz list do naszej Gazety Internetowej!
Środowisko

Blisko 200 tys. zł na wymianę pieca

2019-07-29 11:18:39

Zdjęcie: Archiwum
Blisko 200 tys. zł, w ramach programu WYMIEŃ PIEC, przeznaczyła gmina Jarocin na dofinansowanie do wymiany przestarzałych kotłów węglowych, zatruwających powietrze. To tyle, ile samorząd gminy przeznaczył na ten cel łącznie w ciągu ostatnich 8 lat.

W ramach programu WYMIEŃ PIEC mieszkańcom zostały przyznane dotacje na montaż ogrzewania gazowego, pompy ciepła lub na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej. Program umożliwia pozyskanie na ten cel nawet 6 tys. zł. Termin składania wniosków minął 30 czerwca. W tym czasie, o udzielenie dotacji na wymianę źródeł ogrzewania ubiegali się właściciele nieruchomości położonych na terenie całej gminy Jarocin. Do urzędu wpłynęło 55 wniosków, z czego 49 spełniało warunki programu. W pierwszej kolejności rozpatrywane były zadania zlokalizowane na terenie zdegradowanym i rewitalizacji, czyli z okręgów: Stare Miasto, Śródmieście, Kościuszki, Tysiąclecia/Kasztanowa oraz tzw. okręgu przemysłowego. Dotację przyznano dla 12 takich nieruchomości. 9 kolejnych inwestycji zrealizowanych zostanie na terenie wiejskim, m.in. w Witaszycach, Wilkowyi, Golinie, Siedleminie i Cielczy. Po rozpatrzeniu wszystkich wniosków, urząd przyznał łącznie 33 dotacje o wartości 196 tys. zł. Wnioski, które nie zakwalifikowały się do dofinansowania, zostaną rozpatrzone w przyszłym roku w pierwszej kolejności, zgodnie z regulaminem przyznawania środków, zatwierdzonym w formie uchwały przez Radę  Miejską w Jarocinie.
 
 
Wysokość dotacji wynosi 80% kosztów kwalifikowalnych, nie więcej jednak niż 6 tys. zł na jedną nieruchomość lub lokal. Dotacja jest formą refundacji kosztów i przekazana zostanie  po zrealizowaniu inwestycji. Wsparcie przyznawane jest na likwidację przestarzałych źródeł ciepła i ich zastąpienie przez nowe, ekologiczne źródło ogrzewania. Dofinansowaniem objęte jest: ogrzewanie gazowe, pompy ciepła lub podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej. Dotacje nie są udzielne na zmianę ekologicznych systemów grzewczych na inne ekologiczne systemy grzewcze, np. wymiany starej instalacji gazowej na nową instalację gazową. Dotacja może być udzielona tylko jeden raz na dany punkt adresowy lub lokal, bez względu na liczbę dokonanych zmian sposobu ogrzewania czy zmianę beneficjenta. Program nie obejmuje nieruchomości wykorzystywanych sezonowo, np.: domów letniskowych oraz budynków w budowie.
 
 
Beneficjenci są zobowiązani do  rozliczenia wniosku o wypłatę dotacji wraz z rozliczeniem poniesionych kosztów na realizację inwestycji  (przedłożenie faktur, rachunków potwierdzających realizację zadania, protokół demontażu lub oświadczenie o likwidacji istniejącego źródła na paliwo stałe) do 31 października 2019 roku
 
 
Głównym celem programu jest poprawa jakości powietrza w gminie Jarocin poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń oraz gazów cieplarnianych, pochodzących z indywidualnego ogrzewania mieszkań. Szansę na to daje wymiana starych, domowych kotłów, pieców i urządzeń grzewczych na paliwa stałe, czyli węgiel i drewno, na źródła ciepła, wykorzystujące paliwa gazowe, pompy ciepła lub podłączenie budynku do miejskiego systemu ogrzewania. – Dążenie do tego, aby jakość powietrza w naszej gminie była coraz lepsza to jeden z naszych priorytetów. Już w tym roku budżet gminnego programu na wymianę systemu ogrzewania na ekologiczny, jest zdecydowanie większy i wynosi 200 tys. zł - a na tym nie kończymy i w kolejnych latach będziemy tę pulę powiększać – podkreśla burmistrz Jarocina Adam Pawlicki. W budżecie gminnego programu WYMIEŃ PIEC zabezpieczono 200 tysięcy zł. Przypomnijmy, że przez ostatnie 8 lat, od kiedy funkcjonuje tego rodzaju wsparcie w gminie Jarocin, samorząd  dofinansował likwidację ok. 112 nieekologicznych pieców, przekazując na ten cel łącznie nieco ponad 200 tys. zł. – Naszym głównym celem jest uświadomienie mieszkańcom, że szkodliwość niskiej emisji dla zdrowia jest ogromna oraz podejmowanie wszelkich działań promujących i informacyjnych, mających na celu dbałość o czyste powietrze dla naszej gminy – dodaje burmistrz Pawlicki.
 

Zamów reklamę w gazecie internetowej iJarocin.plReklama - Ciesielstwo - Dekarstwo - Pokrycia dachowe | Sławomir Głód
Reklama lombardu w Jarocinie


W ślubnym informatorze znajdziesz artykuły, porady dotyczące organizacji ślubu, wesela oraz wieczoru kawalerskiego lub panieńskiego.

W ślubnym informatorze znajdziesz artykuły, porady dotyczące organizacji ślubu, wesela oraz wieczoru kawalerskiego lub panieńskiego.


W tym miejscu znajdziesz zapowiedzi i relacje z imprez kulturalnych w powiecie.

W tym miejscu znajdziesz zapowiedzi i relacje z imprez kulturalnych w powiecie.


Reklama internetowa w gazecie

iJarocin.pl reklamy POLUB NAS NA FACEBOOKU - ijarocin.pl