iJarocin.pl reklamy
Gmina Jarocin

Będą ubiegać się o dofinansowanie na zabytki

Zdjęcie: jarocin.pl

Gmina Jarocin ubiegać się będzie o pozyskanie dofinansowań z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Przygotowywane są m.in. wnioski o dotacje na remonty zabytkowych kościołów, kamienic przy jarocińskiej Starówce oraz dworu w Mieszkowie.

O bezzwrotne dofinansowanie ubiegać się mogą województwa, powiaty i gminy. Nasza gmina może złożyć maksymalnie 10 wniosków i ubiegać się w każdym z nich o kwotę do 3,5 mln. zł. W każdym z projektów samorząd musi zabezpieczyć 2 % wkładu własnego. Wnioski aplikujące o dofinansowanie składać można do 17 marca. Mogą one dotyczyć wyłącznie obiektów wpisanych do rejestru zabytków bądź gminnej ewidencji zabytków. Pozyskane dofinansowania będą mogły zostać przeznaczone na roboty restauratorskie, konserwatorskie i roboty budowlane. Gmina Jarocin zamierza przedłożyć maksymalną ilość wniosków o dofinansowanie.
w ramce:

Na jakie przedsięwzięcia opracowywana jest dokumentacja?

  • rewaloryzacja zabytkowego ogrodu plebańskiego wraz z kapliczką św. Barbary w miejscowości Wilkowyja
  • prace konserwatorskie i restauratorskie w zabytkowym kościele w Cielczy
  • odbudowa kładek w Parku Radolińskich w Jarocinie
  • przebudowa Pałacu Radolińskich w Jarocinie - etap II
  • remont Skarbczyka w Jarocinie
  • remont opłotowania Parku Radolińskich w Jarocinie wraz z odrestaurowaniem kapliczki Joanny ks. Von Radolin
  • przebudowa zabytkowego budynku Zespołu Szkół w Prusach
  • remont zabytkowego dworu w Mieszkowie
  • wykonanie podświetlenia dwóch zabytkowych kościołów w Jarocinie: św. Marcina św. Jerzego
  • remont zabytkowych kamienic na Rynku w Jarocinie
Źródło: jarocin.pl
Tworzenie stron i sklepów internetowych - internetka.pl

Czytaj również

OKNA MARCINKOWSKI
Polub nas na Facebooku