reklamy iJarocin.pl
reklamuj się w gazecie internetowej
reklamuj się w gazecie internetowej
reklamuj się w gazecie internetowej


Reklama: Materiały budowlane : POLWOS - WITASZYCE

Reklama - COLORSHIRT.PL - Nadruki na koszulki, gadżety reklamowe z nadrukiem dla firm


Informacje z pierwszej ręki z policji i straży pożarnej w Jarocinie.


PARTNERZY - Fundacja Legalna Kultura

PARTNERZY - Zespół wyścigowy KM RACING TEAM

Znajdują się tutaj z informacje na temat rynku pracy w Jarocinie wraz z ofertami pracy z powiatowego urzędu pracy powiatu jarocińskiego.

Informator Zdrowie i Aktywność - porady i ciekawostki

iPomagamy - wspieraj naszą zakładkę aktywnie
Rolnictwo

W związku z suszą można składać wnioski o oszacowanie szkód!

2019-07-03 09:07:00

Zdjęcie: Archiwum
W związku z wystąpieniem suszy rolnicy mogą składać wnioski o oszacowanie szkód.

Na terenie powiatu jarocińskiego można składać wnioski o oszacowanie szkód związanych z wystąpieniem suszy. Zostało niewiele czasu.

 

Gmina Jarocin

 • Komisja powołana przez Wojewodę Wielkopolskiego będzie szacowała straty  w terenie, w terminie do dwóch miesięcy od dnia zgłoszenia szkody, lecz nie później niż do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy albo jej likwidacji.

 

 • Druk wniosku został udostępniony w Urzędzie Miejskim w Jarocinie w pokoju 46 jak również u właściwych miejscowo Sołtysów oraz Przewodniczących Zarządów Osiedli.

 • Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim, pokój nr 46, I p. tel. 62 7409547 w godz. 8:00 - 16:00.

 • W związku z powyższym poszkodowani rolnicy winni zgłaszać straty w uprawach roślin na specjalnych drukach, które znajdują się u sołtysa wsi, lub w Urzędzie Miejskim - biuro obsługi klienta nie później niż do 8 lipca 2019 r. Ze względu na krótki termin oszacowania strat, zgłoszenia późniejsze nie będą rozpatrywane.

 • Wniosek o oszacowanie szkód - formularz do pobrania

 

 

Gmina Żerków

 • Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta Gminy w Żerkowie, w terminie do dnia 10 lipca 2019 r.
 • We wniosku należy wpisać wszystkie uprawy posiadane na terenie gminy Żerków, również te, które nie uległy uszkodzeniu. Powierzchnia poszczególnych upraw powinna być zgodna z powierzchniami deklarowanymi we wniosku o dopłaty obszarowe, składanym do ARiMR. Minimalna powierzchnia uprawy nie może być mniejsza niż 0,10 ha.
 • Rolnicy, którzy hodują zwierzęta przeznaczone na sprzedaż lub sprzedają takie produkty jak: mleko itp., wypełniają część wniosku dot. towarowej produkcji zwierzęcej.
 • Druki wniosku można otrzymać w Urzędzie Miasta i Gminy Żerków pokój nr 10 lub pobrać tutaj.
 • Po otrzymaniu wniosków od rolników komisja powołana przez Wojewodę Wielkopolskiego przystąpi do szacowania strat w terenie, zgodnie z monitoringiem suszy prowadzonym przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach w terminie do dwóch miesięcy od dnia zgłoszenia szkody, lecz nie później niż do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy albo jej likwidacji.
 • Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Żerków, tel. 62 740 20 18

 

Gmina Kotlin

 • Wnioski przyjmowane będą do dnia 12 lipca 2019r.
 • Zgłaszana do oszacowania zakresu i wysokości szkód uprawa nie może być zebrana lub usunięta przed dokonaniem oględzin przez Komisję. Formularz wniosku dostępny jest w siedzibie Urzędu Gminy Kotlin (pokój nr 5 lub sekretariat) oraz na stronie internetowej urzędu 
 • Wniosek musi być zgodny ze złożonym wnioskiem o płatności bezpośrednie do ARiMR w 2019r. przyjmowane będą tylko kompletnie wypełnione wnioski.
 • Przy składaniu wniosku należy przedłożyć kopię złożonego do ARiMR w 2019r. wniosku o płatności bezpośrednie.

 

Gmina Jaraczewo

 

 • Wnioski o oszacowanie skutków klęski suszy należy składać do Urzędu Miasta i Gminy Jaraczewio do dnia 10 lipca 2019 r., pok. nr 17, w poniedziałek w godz. 8.00 – 16.00,  od wtorku do czwartku w godz. 7.30 – 15.30 oraz w piątek w godz. 6.00 – 14.00.
 • Formularz wniosku będzie dostępny w Urzędzie Miasta i Gminy Jaraczewo, ul. Jarocińska 1, pok. nr 17 w godzinach pracy urzędu oraz właściwych miejscowo sołectwach.
 • Wniosek o szacowanie strat spowodowanych klęską suszy powinien zawierać wszystkie powierzchnie upraw w danym gospodarstwie rolnym zgodnie z areałem upraw deklarowanym we wniosku składanym do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o przyznanie dopłat bezpośrednich.
 • Do wniosku obowiązkowo należy załączyć kopię wniosku o płatności obszarowe w 2019 r.
 • Ze względu na krótki termin oszacowania strat, zgłoszenia późniejsze nie będą rozpatrywane.
 • Dodatkowe informacje dotyczące szacowania strat w uprawach rolnych można uzyskać osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy Jaraczewo, pok. nr 17 lub pod nr tel. 62 740 93 79.

 

 

 

 
Źródło: UMiG Żerków/UG Kotlin/UMiG Jaraczewo/UM Jarocin


Reklama wyborcza - Piotr Januszkiewicz kandydat na posła

W tym miejscu znajdziesz zapowiedzi i relacje z imprez kulturalnych w powiecie.Reklama - Ciesielstwo - Dekarstwo - Pokrycia dachowe | Sławomir Głód
Reklama lombardu w Jarocinie

W ślubnym informatorze znajdziesz artykuły, porady dotyczące organizacji ślubu, wesela oraz wieczoru kawalerskiego lub panieńskiego.


W tym miejscu znajdziesz zapowiedzi i relacje z imprez kulturalnych w powiecie.

W tym miejscu znajdziesz zapowiedzi i relacje z imprez kulturalnych w powiecie.


iJarocin.pl reklamy POLUB NAS NA FACEBOOKU - ijarocin.pl